دوره و شماره: دوره 15، شماره 85، خرداد و تیر 1395 

سخن سردبیر

1. جذب مغزها

صفحه 5-5

محمدرضا احسانی


6. مروری بر فروشویی زیستی پسماندهای الکترونیکی

صفحه 50-61

مهدخت ارشدی؛ سهیلا یغمایی؛ سیدمحمد موسوی


7. بررسی کهولت پیشرانه‌های جامد مرکب برپایه HTPB

صفحه 62-75

محسن زراعتکار مقدم؛ محمدعلی دهنوی؛ مصطفی نجفی


10. بررسی شبکه هیدروژن در پتروشیمی نوری (برزویه) با استفاده از فناوری پینچ

صفحه 98-106

نسیم طاهونی؛ مجید قاسمی کوزه کنانی؛ جلال صادقی اهری