داوران

نحوه اجرای داوری در نشریه مهندسی شیمی ایران

مقالاتی که با رعایت ضوابط نگارشی نشریه "مهندسی شیمی ایران" آماده سازی شده اند و فایلهای تکمیلی تعهدنامه و فرم تعارض منافع را نیز به درستی تکمیل و ارسال نموده اند طی مراحل زیر داوری می شوند:

الف- پس از تایید فایل مقاله توسط سردبیر، مقاله برای ارسال به هیئت تحریریه نشریه برای تعیین داور توسط ایشان از طریق وبگاه نشریه ارسال می شود.

توجه: چنانچه فایلها ناقص باشند یا توسط عضو هیئت علمی یا فرد شاغل در صنعت که با همین مشخصات در فایل مقاله آمده باشد، ارسال نشده باشد مقاله به وضعیت "بازگردانده شده به نویسنده برای ارسال دوباره" یا "عدم پذیرش (عدم رعایت شرایط و ضوابط نشریه)" تغییر وضعیت می دهد و لازم است نویسنده از طریق صحیح برای ارسال مقاله اقدام نماید.

ب- مقالات پس از تعیین داور توسط اعضای هیئت تحریریه از طریق سایت برای داوران معرفی شده ارسال می شود و نامه الکترونیکی ارسال شده، لینک قبول یا انصراف از داوری را برای ایشان ارسال می کند و وضعیت مقاله به "ارسال شده به داوران" برای داوری تغییر می کند.

توجه: چنانچه مقاله در وضعیت " در حال داوری" باشد بعضی از داورها مقاله را بررسی و بعضی هنوز جواب ارسال نکرده ­اند.

پ-هر مقاله در بیشتر موارد برای 6 داور یا داوران بیشتر ارسال می شود. چنانچه انصراف داوران انتخابی تعداد داوران را به کمتر از سه داور تقلیل دهد، سردبیر داوران جدیدی را با همفکری هیئت تحریریه یا با انتخاب خود برای مقاله تعیین می کند.

ت- داورانی که لینک قبول داوری را تایید نموده اند، 15 روز برای بررسی و اعلام نتیجه به دبیرخانه نشریه فرصت دارند و چنانچه در زمان تعیین شده پاسخی از ایشان دریافت نشود، سردبیر داوران جدیدی را با همفکری هیئت تحریریه یا با انتخاب خود برای مقاله تعیین می کند.

توجه: نامه پیگیری انجام داوری در مدت زمان تعیین شده برای داوران در بازه های مشخصی برای داورانی که قبول داوری نموده اند، ارسال یا انجام داوری بصورت تلفنی پیگیری می شود. همچنین نامه یادآوری قبول یا انصراف داوری برای داورانی که در این خصوص پاسخ نداده اند، در بازه های مشخص ارسال می شود.

ث-داوران با کلیک روی لینک ارسالی نامه وبگاه نشریه یا ورود از طریق بخش ورود به وبگاه نشریه، فایلهای ارسالی سردبیر را ملاحظه نموده و با تکمیل فرم داوری و اعلام نیازمند بازنگری یا مردود بودن مقاله با ارائه توضیحات، با زدن دکمه تایید فرم را برای سامانه نشریه و مشاهده سردبیر ارسال می کنند.

ج-داوری مقاله تا زمانی که فرصت داوری تعیین شده است، باز می ماند و پس از پایان این مهلت، چنانچه سه داور پاسخ داده باشند، نظرات ایشان جمع بندی و برای اصلاحات علمی آماده بازگشت به نویسنده است. همچنین فایل توسط مشابهت یاب ایرانداک بررسی و موارد همپوشانی و اشکالات نگارشی احتمالی فایل به همراه نظرات داوران به نویسنده برگردانده می شود.

چ-وضعیت مقاله در صورت اعلام اکثریت داوران به مردودی به "عدم پذیرش ( بر اساس نظر داوران)" تغییر و نامه ای از طرف سایت برای نویسندگان ارسال می شود. در صورت اعلام اکثریت داوران به نیاز به بازنگری، وضعیت مقاله به "نیازمند بازنگری(بازنگری جزئی/کلی)" تغییر و نامه ای از طرف سایت برای نویسنده ارسال می شود تا در مدت اعلام شده از سوی نشریه، توسط نویسنده اصلاح و برای کنترل موارد اصلاحی توسط داور نهایی یا سرداور از طریق وبگاه نشریه ارسال شود.

ح-مقاله اصلاحی هایلایت شده با ذکر توضیحات نویسنده از طریق وبگاه ارسال و وضعیت مقاله به "بازنگری شده به وسیله نویسنده" تغییر می کند. سپس مقاله اصلاحی از طریق وبگاه نشریه برای داور نهایی ارسال و وضعیت مقاله به "ارسال شده به داوران برای داوری" تغییر می کند. داور نهایی معمولا یکی از داوران مرحله اول داوری است که بررسی مقاله را با نظرات اصلاحی علمی بیشتر ارسال نموده است.

توجه: قبول یا رد مقاله در مرحله داوری اول یا داوری نهایی فقط به نظرات داوران وابسته نبوده و نظر هیئت تحریریه با توجه به نظرات داوران و نظر تخصصی اعضای هیئت تحریریه و سردبیر نشریه، تعیین کننده نتیجه نهایی در هر مرحله است.

خ-مقالات با وضعیت "نیازمند بازنگری(بازنگری جزئی/کلی)" در صورت اعمال نظرات داوران پس از بررسی داورنهایی به پذیرفته شده تغییر نموده و یا برای تکمیل نظرا داوران به وضعیت نیازمند بازنگری(بازنگری جزئی/کلی)  تغییر و ارسال برای انجام اصلاحات توسط نویسنده و برگردانده شدن فایلهای اصلاحی به داورنهایی برای پذیرفته شدن تکرار می شود.

د-فهرست مقالات پذیرفته شده پس از پرداخت هزینه ویراستاری، در قسمت مقالات آماده انتشار درج می شود.

داوران سال 1401نشریه مهندسی شیمی ایران

نام

نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

پروفایل داور در وبگاه

web of science

امین

ابوالقاسمی

دانشگاه تهران

Link

مصطفی

قاسمی

دانشگاه صحار عمان

 

محمدرضا

احسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Link

مهدی

ارجمند

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

Link

مهدی

باریکانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Link

محمد

پازوکی

پژوهشگاه مواد و انرژی

Link

مریم

تخت روانچی

شرکت ملی پتروشیمی

Link

جعفر

جوانمردی

دانشگاه صنعتی شیراز

Link

نفیسه

جیرفتی

دانشگاه سیستان و بلو چستان

Link

زهرا

خوبی آرانی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

زهرا

دانش فر

دانشگاه یزد

Link

علی

دشتی

 دانشگاه فردوسی مشهد

Link

مازیار

دهقان

پژوهشگاه مواد و انرژی

Link

محمدعلی

دهنوی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

سحر

زینت لو

دانشگاه بناب

Link

منصوره

سلیمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Link

زهرا

سیار

دانشگاه بناب

Link

سهیلا

شکرالله زاده

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

Link

هانیه

شکرکار

دانشگاه صنعتی سهند

Link

سهیلا

شکرالله زاده

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

Link

هانیه

شکرکار

دانشگاه صنعتی سهند

Link

محمدحسین

صراف زاده

دانشگاه تهران

Link

عبدالرضا

صمیمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Link

نسیم

طاهونی

دانشگاه تهران

Link

سید مجید

عبدلی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

مجید

عرفانیان

دانشگاه زابل

Link

سید مرتضی

قاسمی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

احد

قائمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

حسین

قنادزاده گیلانی

دانشگاه گیلان

Link

افسانه سادات

لاریمی

 پژوهشگاه نیرو

Link

علی

محبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Link

اکبر

محمدی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

محمد

مزیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

Link

جعفرصادق

مقدس

دانشگاه صنعتی سهند

Link

کامیار

موقرنژاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Link

فرشاد

یزدانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

Link

فاطمه

یزدیان

دانشگاه تربیت مدرس

Link

وجیهه

یوسفی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Link

تورج

محمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

امین

احمدپور

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

جواد

احمدپور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

امید

احمدی

دانشگاه صنعتی سهند

 

مریم

اروج زاده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مهدی

اسداله زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

علی اکبر

اصغری نژاد

پژوهشگاه نیرو

 

محمد مهدی

افصحی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

عباس

اکرمی

دانشگاه زابل

 

سمیه

الهیاری

دانشگاه صنعتی سهند

 

مهدی

امیری نژاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

عباس

آقایی نژاد میبدی

دانشگاه ارومیه

 

حمیدرضا

باقری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

امید

بختیاری

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سروش

برادران

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فاطمه

بهادری

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

علیرضا

بهرامیان

دانشگاه تهران

 

بهروز

بیاتی

دانشگاه ایلام

 

یاسمین

بیده

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

رضا

بیگزاده

دانشگاه کردستان

 

راضیه

بیگمرادی

دانشگاه صنعتی سهند

 

رفعت

پارسایی

دانشگاه شیراز

 

مهدی

پورافشاری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محسن

پیردشتی

دانشگاه شمال

 

محمدامین

ثباتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمد

چهاردولی

دانشگاه صنعتی سهند

 

علی رضا

حجازی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمد

حجت

دانشگاه اصفهان

 

زینب

حسینی

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

سید مجتبی

حسینی نسب

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمد حسن

خانی

سازمان انرژی اتمی

 

پریسا

خدیوپارسی

دانشگاه تهران

 

همایون

خضرآقا

دانشگاه صنعتی سهند

 

اسماء

خوبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

خانم

خوشرفتار

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

خانم

خوشرفتار

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فیروزه

دانافر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مژگان

ذاکری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمد

ذبیحی

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمد

رحمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

علیرضا

ردایی

 دانشگاه یزد

 

صادق

رستم نیا

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

خسرو

رستمى

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

سپیده

رشدی دیلمقانی

دانشگاه ارومیه

 

حمید

رمضانی پور پنچاه

پژوهشگاه صنعت نفت

 

احمدرضا

رئیسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

لیلا

زرگرزاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سیدامیرحسین

زمزمیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

سید حسین

زهدی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مرتضی

زیودار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مریم

سعدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

نوشین

سلمان تبریزی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

حمیدرضا

سنایی پور

دانشگاه اراک

 

علی محمد

سهل الدین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

جلال

شایگان

دانشگاه صنعتی شریف

 

زهرا

شریعتی نیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مجتبی

شریعتی نیاسر

دانشگاه تهران

 

محمد

شریفی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مهدی

شفیعی اردستانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تکتم

شنوائی زارع

حکیم سبزواری

 

محمدتقی

صادقی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فخرالدین

صالحی

دانشگاه بوعلی سینا

 

کبری

صالحی

دانشگاه ازاد اسلامی-واحد داراب

 

رحمت الله

صبوری

دانشگاه شیراز

 

اقبال

صحرائی

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمد حسین

صیادی

دانشگاه بیرجند

 

فروغ

عاملی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

تورج

عبادزاده

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مژگان

عباسی

دانشگاه تهران

 

الهام

عبداله زاده شرقی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

سید احمد

عطائی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

سیامک

علیپور

دانشگاه مراغه

 

فریدون

علیخانی حصاری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

داریوش

عمادزاده

 دانشگاه ازاد اسلامی-واحد گچساران

 

حمیدرضا

غفوری طالقانی

دانشگاه مازندران

 

فتح الله

فرهادی

دانشگاه صنعتی شریف

 

مرتضی

فقیهی

 پژوهشگاه نیرو

 

علی اصغر

قربانپور خمسه

 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

مجید

قهرمان افشار

 پژوهشگاه نیرو

 

اسلام

کاشی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

محمود

کاظم زاد آسیایی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

عطاالله

کامیابی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

اسداله

کریمی

دانشگاه مراغه

 

بابک

کفاشی

دانشگاه تهران

 

کاوه

کلانتری

 دانشگاه زنجان

 

مهرداد

کوکبی

دانشگاه تربیت مدرس

 

مرتضی

گل محمدی

دانشگاه صنعتی بیرجند

 

مصطفی

لشکر بلوکی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمدنادر

لطف الهی

دانشگاه سمنان

 

ایمان

مباشرپور

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

وحید

محبی

دانشگاه صنعت نفت

 

حسین

مشهدی مسلم

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حمید

مقدم دیمه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

امیر

مقصودی پور

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مهدی

ملکی کاکلر

دانشگاه زنجان

 

محمود

موسوی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حبیب

مهریزاده

 دانشگاه ارومیه

 

علیرضا

میراولیایی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

روح الدین

میری

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

لیلا

نصر آزادانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نیلوفر

نصیرپور

دانشگاه محقق اردبیلی

 

سمیه

نوروزبهاری

 دانشگاه خوارزمی

 

سعید

نوروزی اپورواری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مهدی

نیک نام

دانشگاه قوچان

 

پیوند

واله شیدا

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

عباس

هاشمی زاده

دانشگاه حکیم سبزواری

 

فرح السادات

هالک

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

علیرضا

همتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

طاهر

یوسفی امیری

دانشگاه زنجان

 

داوران سال 1400نشریه مهندسی شیمی ایران

 

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

پروفایل داور در Publons

علی

احمدپور

دانشگاه فردوسی مشهد

Link

مصطفی

قاسمی

دانشگاه صحار عمان

 

طیبه

باقری لطف آباد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Link

عبدالرضا

صمیمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Link

محمد

پازوکی

پژوهشگاه مواد و انرژی

Link

فرشید

پژوم شریعتی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

Link

مریم

تخت روانچی

شرکت ملی پتروشیمی

Link

سید محمدصادق

حسینی

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

Link

جعفر

خادم زاده یگانه

دانشگاه صنعتی قم

Link

زهرا

خوبی آرانی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

ماشاالله

رضاکاظمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

Link

سعید

زینالی هریس

دانشگاه فردوسی مشهد

Link

سحر

زینت لو

دانشگاه بناب

Link

منصوره

سلیمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Link

زهرا

سیار

دانشگاه بناب

Link

محمدحسین

صراف زاده

دانشگاه تهران

Link

نسیم

طاهونی

دانشگاه تهران

Link

سید مجید

عبدلی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

سید مرتضی

قاسمی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

احد

قائمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

حسین

قنادزاده گیلانی

دانشگاه گیلان

Link

نرجس

کرامتی

دانشگاه سمنان

Link

محمدرضا

کلائی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

Link

رضا

گل حسینی

دانشگاه کاشان

Link

افسانه سادات

لاریمی

پژوهشگاه نیرو

Link

علی

محبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Link

اکبر

محمدی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

محمد

مزیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

Link

جعفرصادق

مقدس

دانشگاه صنعتی سهند

Link

کامیار

موقرنژاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Link

هنگامه

هنرکار

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Link

نعیمه

یثربی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

فرشاد

یزدانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

Link

فاطمه

یزدیان

دانشگاه تهران

Link

محمدرضا

احسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Link

مهدی

ارجمند

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

Link

مهدی

باریکانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Link

جعفر

جوانمردی

دانشگاه صنعتی شیراز

Link

محمدعلی

دهنوی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

منصوره

سلیمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Link

سهیلا

شکرالله زاده

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

Link

محمدعلی فنایی دانشگاه فردوسی مشهد Link
فاطمه یزدیان دانشگاه تربیت مدرس Link

جواد

احمدپور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

امین

احمدپور

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

مجید

احمدلوی داراب

دانشگاه تبریز

 

امید

احمدی

دانشگاه صنعتی سهند

 

حمید

احمدی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

ندا

اخلاقی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مریم

اروج زاده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مهدی

اسداله زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محسن

اسماعیل پور

پژوهشگاه نیرو

 

سیامک

اشرف تالش

دانشگاه گیلان

 

علی اکبر

اصغری نژاد

پژوهشگاه نیرو

 

علی

اکبری

دانشگاه صنعتی سهند

 

سمیه

الهیاری

دانشگاه صنعتی سهند

 

سمیه

الهیاری

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمدرضا

امیدخواه

دانشگاه تربیت مدرس

 

مهدی

امیری نژاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

عبداله

ایران خواه

دانشگاه کاشان

 

رضا

آذین

دانشگاه خلیج فارس

 

سمیرا

آقبلاغی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

عزیز

باباپور

دانشگاه محقق اردبیلی

 

بیتا

باقرنژاد

دانشگاه پیام نور

 

امید

بختیاری

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

فاطمه

بهادری

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

یعقوب

بهجت

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمدحسین

بهشتی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

رضا

بیگزاده

دانشگاه کردستان

 

یونس

بیگی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

غلامرضا

پازوکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محسن

پیردشتی

دانشگاه شمال

 

کامبیز

تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

 

مسلم

توکل

دانشگاه یزد

 

محمدامین

ثباتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

آسیه

جباری

دانشگاه صنعتی سهند

 

شروین

جمشیدی

دانشگاه اصفهان

 

مسعود

جمشیدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهرداد

جوادی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

مجید

جوانمرد

پژوهشگاه

 

معصومه

جواهری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

پریسا

حجازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حسین

حضرتی

دانشگاه صنعتی سهند

 

فراز

خان بلوک

دانشگاه شیراز

 

مرتضی

خوشوقت

دانشگاه سمنان

 

مریم

دارایی

دانشگاه گرمسار

 

فیروزه

دانافر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

زهرا

دانش فر

دانشگاه یزد

 

مازیار

دهقان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد

ذبیحی

دانشگاه صنعتی سهند

 

نادر

راحمی

دانشگاه صنعتی سهند

 

علیرضا

ردایی

دانشگاه یزد

 

خسرو

رستمى

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

منصور

رضوی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

حمید

رمضانی پور پنچاه

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علی اکبر

روستا

دانشگاه صنعتی شیراز

 

سوسن

روشن ضمیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

داود

زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

پیام

زاهدی

دانشگاه تهران

 

رحمت

ستوده

دانشگاه تهران

 

رعنا

سروری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 

مریم

سعادتمند

دانشگاه صنعتی شریف

 

مهدی

سلامی حسینی

دانشگاه صنعتی سهند

 

نوشین

سلمان تبریزی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

پروانه

سنگ پور

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

علی محمد

سهل الدین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مازیار

شریف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی

 

حکیمه

شریفی

دانشگاه یاسوج

 

هانیه

شکرکار

دانشگاه صنعتی سهند

 

مسعود

صابری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر

 

مهدی

صدیقی

دانشگاه قم

 

معصومه

طاهری مهر

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مریم

طهماسب پور

دانشگاه تبریز

 

الهام

عبداله زاده شرقی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

الهام

عسگری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

 

سید علی

علوی فاضل

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ماهشهر

 

اسماعیل

فاتحی فر

دانشگاه صنعتی سهند

 

فرهید

فرهمند

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

فرزانه

فیضی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهرزاد

فیلی زاده

دانشگاه شیراز

 

مصطفی

قاسمی

دانشگاه صحار عمان

 

سید محمد

قریشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

اسداله

کریمی

دانشگاه مراغه

 

هژیر

کورکی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 

شهاب

گرامی

شرکت پژوهش و فناوری نفت مرکزی

 

مرتضی

گل محمدی

دانشگاه صنعتی بیرجند

 

وهاب الدین

گودرزی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 

مریم

گودرزی

گروه فیزیک - دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد

 

ندا

گیلانی

دانشگاه تهران

 

مصطفی

لشکر بلوکی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

رضا

لطفی

دانشگاه صنعتی سهند

 

زهرا بیگم

مختاری حسینی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

پیمان

مرادی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

مصطفی

مروجی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

حسین

مشهدی مسلم

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

ملکی کاکلر

، دانشگاه زنجان

 

سید محمد

مهدی نوری

دانشگاه حکیم سبزواری

 

لیلا

نصر آزادانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

فریال

نصرتی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

نیلوفر

نصیرپور

دانشگاه محقق اردبیلی

 

لیلا

وفاجو

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

فرزانه

وهاب زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

امین

هدایتی مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

 

علیرضا

همتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

ملیحه

یعقوبی

دانشگاه زنجان

 

مریم

یلداگرد

دانشگاه ارومیه

 

امیرعلی

یوزباشی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

طاهر

یوسفی امیری

دانشگاه زنجان

 

 

داوران نشریه از سالهای گذشته تاکنون

 

نام

نام خانوادگی

سازمان

پروفایل داور در Publons

سید نظام الدین

اشرفی زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مرتضی

گل محمدی

دانشگاه صنعتی بیرجند

 

رحیم

ابراهیمی

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 

سیروس

ابراهیمی

دانشگاه صنعتی سهند

 

مهدیه

ابوالحسنی

دانشگاه سمنان

 

جواد

ابوالفضلی اصفهانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسین

ابوالقاسمی

دانشگاه تهران

 

محمد

اتوکش

دانشگاه صنعتی شریف

 

محمدرضا

احسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Link

سید جواد

احمدپناه

پژوهشگاه صنعت نفت

 

جواد

احمدپور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

علی

احمدپور

دانشگاه فردوسی مشهد

Link

لیدا

احمدخانی

دانشگاه پیام نور

 

مجید

احمدلوی داراب

دانشگاه تبریز

 

امید

احمدی

دانشگاه صنعتی سهند

 

امیرناصر

احمدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حمید

احمدی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

مجتبی

احمدی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

میترا

احمدی

دانشگاه پیام نور

 

سلمان

احمدی اسبچین

دانشگاه مازندران

 

محمدامین

احمدی برگانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زرین دشت

 

مهدی

احمدی مروست

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حسام

احمدیان بهروز

دانشگاه صنعتی سهند

 

حسینعلی

اخلاقی امیری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فرانک

اخلاقیان

دانشگاه کردستان

 

محمود

اخوان مهدوی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

ادریسی(در سال1388 مرحوم شدند)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مینا

ادیبی سده

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مهدی

ارجمند

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

Link

مریم

اروج زاده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

عبدالرضا

اروجعلیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

عبدالرسول

ارومیه ای

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

ندا

اساسیان

دانشگاه تهران

 

مهدی

اسداله زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

رادا

اسدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

موسی

اسدی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

الهام

اسراری

دانشگاه پیام نور

 

کوروش

اسفندیاری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نادیا

اسفندیاری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت

 

حسین

اسکندری

دانشگاه خلیج فارس

 

مهناز

اسکندری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

رضا

اسلاملوئیان

دانشگاه شیراز

 

فریدون

اسماعیل زاده

دانشگاه شیراز

 

حسین

اسماعیلی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر

 

محمد

اسماعیلی

دانشگاه تهران

 

سید حمید

اسماعیلی فرج

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

الناز

اسمی زاده

دانشگاه بناب

 

هدایت

اشراقی آذر

شرکت مهندسان مشاور سازه

 

سیامک

اشرف تالش

دانشگاه گیلان

 

کوروش

اصغری

دانشگاه رجینا کانادا

 

مرتضی

اصغری

دانشگاه کاشان

 

سمیرا

اصل شیرین

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوجرد

 

نسرین

اعتصامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سیدغلامرضا

اعتماد

دانشگاه صنعتی اصفهانی

 

حبیب

اعتمادی

دانشگاه بناب

 

جمال

اعلایی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مریم

افشارپور

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

سحر

افضل

دانشگاه صنعتی اصفهانی

 

داریوش

افضلی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 

منوچهر

اقبال

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

حسن

اقدسی نیا

دانشگاه تبریز

 

علیرضا

اکبرزاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

اکبرنژاد

دانشگاه آزاد اسلامی-واحد تهران جنوب

 

اعظم

اکبری

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

ایمان

اکبری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

علی

اکبری

دانشگاه صنعتی سهند

 

ماندانا

اکیا

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

علی

الله وردی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمد

الماسی

دانشگاه کاشان

 

سعیدرضا

اله کرم

دانشگاه تهران

 

محمد

الهی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سمیه

الهیاری

دانشگاه صنعتی سهند

 

علی

الیاسی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

زهرا

امام جمعه

دانشگاه تهران

 

احسان

امانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

حسین

امانی

دانشگاه اراک

 

نیما

امانی فرد

دانشگاه گیلان

 

محمدرضا

امیدخواه

دانشگاه تربیت مدرس

 

یدالله

امیدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 

لیلا

امیرخانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اهر

 

سیدحسین

امیرشاهی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مهدی

امیری نژاد

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

بابک

امین شهیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

امینی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد حسن

امینی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

حسن

امینی راد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

سعید

امینی کمیجانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

جواد

امینیان

دانشگاه صنعت آب و برق تهران

 

نویده

انرجان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

رضا

انصاری

دانشگاه گیلان

 

کرامت

انصاری

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

 

مریم

اوتادی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

 

علی

اولاد

دانشگاه تبریز

 

سعید

اویسی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محمد

ایازی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

عبداله

ایران خواه

دانشگاه کاشان

 

اکبر

ایراندوخت

پژوهشگاه صنعت نفت

 

داود

ایرانشاهی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

اعظم

ایرج زاد

دانشگاه صنعتی شریف

 

امیرعباس

ایزدپناه

دانشگاه خلیج فارس

 

محمدحسن

ایکانی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

محمد

ایمانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

جواد

ایوک پور

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حسین

آتشی(در سال1398 مرحوم شدند)

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رضا

آذین

دانشگاه خلیج فارس

 

علی

آراسته نوده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

مختار

آرامی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

یوسف

آرمودلی

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

 

محمدعلی

آرون

دانشگاه تهران(کاسپین)

 

صدیف

آزادمرد دمیرچی

دانشگاه تبریز

 

امیر رضا

آزادمهر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

بهزاد

آقابراری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

حمیدرضا

آقابزرگ

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مسعود

آقاجانی

دانشگاه صنعت نفت

 

فائزه

آقازاده

دانشگاه تبریز

 

محمود

آقازیارتی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

سیدفواد

آقامیری

دانشگاه اصفهان

 

علیرضا

آقایی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

عباس

آقایی نژاد میبدی

دانشگاه ارومیه

 

سمیرا

آقبلاغی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

حبیب

آل ابراهیم دهکردی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

شهاب الدین

آیت اللهی

دانشگاه صنعتی شریف

 

بیتا

آیتی

دانشگاه تربیت مدرس

 

عزیز

باباپور

دانشگاه محقق اردبیلی

 

علی اکبر

بابالو

دانشگاه صنعتی سهند

 

سامال

بابان زاده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

احمد

بابانعلبندی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

آزاده

بابایی

دانشگاه صنعتی شریف

 

مهدی

باریکانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Link

سعید

بازگیر

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

امین

بازیار

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

داریوش

باستانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

مهسا

باغبان صالحی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

بیتا

باقرنژاد

دانشگاه پیام نور

 

روح الله

باقری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

فاطمه

باقری

دانشگاه تربیت مدرس

 

مژگان

باقری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

طیبه

باقری لطف آباد

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

Link

غلامرضا

باکری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

امید

بختیاری

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

فرشته

بختیاری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

لیلا

بختیاری

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

غلامرضا

بخشنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

حمید

بخشی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

ناصر

بدری

دانشگاه صنعتی شریف

 

گاگیک

بدلیانس

دانشگاه صنعت آب و برق تهران

 

خشایار

بدیعی

پژوهشگاه رنگ

 

ابوالفضل

براتی

دانشگاه اراک

 

جلال

برزین

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مهدی

برقعی

دانشگاه صنعتی شریف

 

حسن

برگزین

دانشگاه زنجان

 

محمد

برمر

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

حمیدرضا

بزرگ زاده

پژوهشگاه صنعت نفت

 

رامین

بزرگمهری بوذرجمهری

دانشگاه صنعتی شریف

 

علی

بزمی

دانشگاه تبریز

 

منصور

بزمی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

فاطمه

بشی پور

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

مرتضی

بقال ها

دانشگاه صنعتی شریف

 

علی

بقایی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

بابک

بنکدارپور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مجید

بنی آدم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

بنیادی

دانشگاه یاسوج

 

فاطمه

بهادری

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

مهدی

بهاری مقدم

دانشگاه صنعت نفت

 

یعقوب

بهجت

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علی

بهرامی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

مسعود

بهرامی

دانشگاه صنعت نفت

 

احمدرضا

بهرامیان

دانشگاه تربیت مدرس

 

علیرضا

بهرامیان

دانشگاه همدان

 

علیرضا

بهرامیان

دانشگاه تهران

 

علیرضا

بهروز سرند

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

امین

بهزادمهر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

بهمن

بهزادی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمدحسین

بهشتی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مسعود

بهشتی

دانشگاه اصفهان

 

حسین

بهمنیار

دانشگاه تهران

 

علی اصغر

بهنام قادر

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

جمشید

بهین

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

داود

بی ریا

دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان

 

محمود

بیات

پژوهشگاه صنعت نفت

 

یداله

بیات

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

بهروز

بیاتی

دانشگاه ایلام

 

یاسمین

بیده

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

غلامرضا

بیدهندی

دانشگاه تهران

 

رضا

بیگزاده

دانشگاه کردستان

 

حسن

بیگلریان

پژوهشگاه صنعت نفت

 

یونس

بیگی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

غلامرضا

پازوکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمد

پازوکی

پژوهشگاه مواد و انرژی

Link

علی اصغر

پاسبان

پژوهشگاه صنعت نفت

 

هادی

پاسدار شهری

دانشگاه تربیت مدرس

 

افشین

پاک

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سعید

پاک سرشت

شرکت ملی گاز ایران

 

مجید

پاکیزه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ارسلان

پرواره

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محمود

پروازی نیا

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

متین

پروری

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

پروینی

دانشگاه سمنان

 

نقی

پروینی احمدی

دانشگاه صنعتی سهند

 

فرشید

پژوم شریعتی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

Link

رضا

پناهی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

مهدی

پناهی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدحسن

پنجه شاهی

دانشگاه تهران

 

فاطمه

پوراصغریان

دانشگاه تهران

 

پیمان

پورافشاری

دانشگاه تهران

 

مهدی

پورافشاری چنار

دانشگاه فردوسی مشهد

 

عبدالرسول

پورانفرد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد گچساران

 

طاهره

پورصابری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

بهزاد

پورعباس خیرالدین

دانشگاه صنعتی سهند

 

مهدی

پورعبدالله

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سعید

پورمهدیان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مهران

پولادی درویش

دانشگاه کلگری

 

حسن

پهلوانزاده

دانشگاه تربیت مدرس

 

محسن

پیردشتی

دانشگاه شمال

 

مقداد

پیرصاحب

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

علی

پیروزی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مجید

پیروی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمودرضا

پیشوایی

دانشگاه صنعتی شریف

 

سید هادی

پیغمبردوست

دانشگاه تبریز

 

سید جمال الدین

پیغمبردوست

دانشگاه تبریز

 

سید محسن

پیغمبرزاده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت

 

فاطمه

تابنده

پژوهشگاه ملی ژنتیک و بیوتکنولوژی

 

مارال

تاج میری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

عباس

تائب

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

محمود

تبریزچی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کامبیز

تحویلداری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

 

مریم

تخت روانچی

شرکت ملی پتروشیمی

Link

میثم

تراب مستعدی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

 

محمود

ترابی انگجی

دانشگاه تهران

 

علی

ترابیان

دانشگاه تهران

 

سید کامران

ترکستانی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمود

ترکی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

ایوب

ترکیان

دانشگاه صنعتی شریف

 

فرامرز

ترکیان

پژوهشگاه صنعت نفت

 

لیلا

ترکیان

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

نیما

تقوی نیا

دانشگاه صنعتی شریف

 

وحید

تقی خانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

علی

تقی ذوقی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سید مجتبی

تقی زاده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مجید

تقی زاده

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمدعلی

تکاسی

دانشگاه صنعت نفت

 

شهرام

تنگستانی نژاد

دانشگاه علوم دانشگاه اصفهان

 

بهمن

توحیدی

دانشگاه هریوت وات

 

فروغ

توحیدی

دانشگاه هریوت وات

 

حسین

تورانیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

جعفر

توفیقی

دانشگاه تربیت مدرس

 

مسلم

توکل

دانشگاه یزد

 

اکرم

توکلی

دانشگاه صنعتی سهند

 

امید

توکلی

دانشگاه تهران

 

ناصر

تیموری خانه سری

دانشگاه صنعت نفت

 

محمدامین

ثباتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

ناصر

ثقه الاسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمد

جامی الاحمدی

دانشگاه صنعت نفت

 

علی اصغر

جاویدپرور

دانشگاه تهران

 

کامکار

جای مند

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

 

آسیه

جباری

دانشگاه صنعتی سهند

 

نعیمه

جدیری نقاشکار

دانشگاه صنعتی سهند

 

فرزاد

جعفر کاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

فرناز

جعفرپور

دانشگاه تهران

 

فرزاد

جعفرکاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

آرزو

جعفری

دانشگاه تربیت مدرس

 

ترانه

جعفری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سیدحسن

جعفری

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 

سید مهدی

جعفری

دانشگاه تهران

 

هدا

جعفری زاده

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمدرضا

جعفری نصر

پژوهشگاه صنعت نفت

 

اعظم

جلالی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

علی اکبر

جلالی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فرهنگ

جلالی فراهانی

دانشگاه تهران

 

الهام

جلیل نژاد

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

کیومرث

جلیلی

دانشگاه صنعتی سهند

 

علی

جمالی

دانشگاه گیلان

 

سعید

جمشیدی

دانشگاه صنعتی شریف

 

شروین

جمشیدی

دانشگاه اصفهان

 

مسعود

جمشیدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهرداد

جوادی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

جعفر

جوانمردی

دانشگاه صنعتی شیراز

Link

معصومه

جواهری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

عزت الله

جودکی

دانشگاه اراک

 

عبدالحسین

جهانمیری(در سال1392 مرحوم شدند)

دانشگاه شیراز

 

محسن

جهانشاهی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

حمیدرضا

جهانگیری

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فاضل

جهانگیری

دنشگاه شهید بهشتی

 

منصور

جهانگیری

دانشگاه سمنان

 

یوسف

جهانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

نفیسه

جیرفتی

دانشگاه سیستان و بلو چستان

 

محمد

چالکش امیری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محمد جواد

چایچی

دانشگاه مازندران

 

علیرضا

چکشیان خراسانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمد

چهاردولی

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمد

حاتمی پور

دانشگاه اصفهان

 

عبدالرضا

حاجی پور

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محمدتقی

حامدموسویان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نوید

حامدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سجاد

حبیب زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمدرضا

حبیبی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمود

حبیبیان

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

امین

حجازی

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 

بیژن

حجازی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

پریسا

حجازی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

علی رضا

حجازی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمد

حجت

دانشگاه اصفهان

 

سید محمود رضا

حجتی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز

 

وحید

حدادی اصل

پژوهشگاه صنعت نفت

 

شادی

حسن آجیلی

دانشگاه شیراز

 

حسن

حسن زاده

دانشگاه کلگری

 

علی

حسنی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمدرضا

حسنی نژاد فراهانی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

وقار

حسین

دانشگاه کراچی

 

پریوش

حسین پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سیامک

حسین پور

دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

سامان

حسین خانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

حسین

حسین زاده

دانشگاه صنعتی شریف

 

آذرمیدخت

حسین نیا

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

حسین

حسینی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آبادان

 

زینب

حسینی

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

سید حسین

حسینی

دانشگاه تبریز

 

سید رئوف

حسینی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سید سعید

حسینی

دانشگاه تربیت مدرس

 

سیدمحسن

حسینی

دانشگاه اراک

 

سیدمحمد

حسینی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مرتضی

حسینی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مرتضی

حسینی

دانشگاه زنجان

 

مریم

حسینی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

سید محمدصادق

حسینی

 

Link

سعید

حصارکی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

حسین

حضرتی

دانشگاه صنعتی سهند

 

داود

حق شناس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مسعود

حق شناس فرد

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علی

حق طلب

دانشگاه تربیت مدرس

 

حمیدرضا

حقگو

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد

حقیقت کیش

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمد

حقیقی

دانشگاه صنعتی سهند

 

منوچهر

حقیقی

دانشگاه آدلاید استرالیا

 

علی

حقیقی اصل

دانشگاه سمنان

 

امین

حقیقی پشتیری

دانشگاه گیلان

 

رامین

حقیقی خوشخو

دنشگاه شهید بهشتی

 

رویین

حلاج

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

احمد

حلاجی ثانی

دانشگاه تهران

 

طوبی

حموله

دانشگاه صنعت نفت

 

علی اصغر

حمیدی

دانشگاه تهران

 

فهیمه

حوری آباد صبور

دانشگاه محقق اردبیلی

 

مجید

حیاتی آشتیانی

دانشگاه کاشان

 

حمید

حیدرزاده درزی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

امیر

حیدری

دانشگاه سمنان

 

امیر

حیدری

دانشگاه محقق اردبیلی

 

قاسم

حیدری نژاد

دانشگاه تربیت مدرس

 

معصومه

خاتمیان اسکوئی

دانشگاه تبریز

 

جعفر

خادم زاده یگانه

دانشگاه صنعتی قم

Link

محمدحسن

خادمی

دانشگاه اصفهان

 

لیلا

خازینی

دانشگاه تبریز

 

محمود

خاکپور

پژوهشگاه صنعت نفت

 

عباس

خاکسار منشاد

دانشگاه صنعت نفت

 

مهرداد

خام فروش

دانشگاه کردستان

 

قادر

خان بابایی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

فراز

خان بلوک

دانشگاه شیراز

 

علی

خانلرخانی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد حسن

خانی

سازمان انرژی اتمی

 

علیرضا

ختایی

دانشگاه تبریز

 

داود

خجسته سالکویه

دانشگاه گیلان

 

یاسر

خجسته سالکویه

دانشگاه مک مستر

 

علیرضا

خدابخشی

دانشگاه اراک

 

الناز

خداپناه

دانشگاه صنعتی سهند

 

عباسعلی

خدادادی

دانشگاه تهران

 

پریسا

خدیوپارسی

دانشگاه تهران

 

محمدتقی

خراسانی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

منوچهر

خراسانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

فرهاد

خراشه

دانشگاه صنعتی شریف

 

ریاض

خراط

دانشگاه صنعت نفت

 

محمد

خرم

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

علیرضا

خزعلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

شاهرخ

خسروانی

شرکت پالایش نفت تهران

 

احمدرضا

خسروپور

دانشگاه اصفهان

 

کاظم

خسروی

شرکت سامانه های انرژی آران

 

حسین

خسروی روزبهانی

شرکت پتروشیمی فاتح کیمیا

 

محمدرضا

خسروی نیکو

دانشگاه صنعت نفت

 

علیرضا

خصالی

دانشگاه مازندران

 

فرحناز

خلیقی سیگارودی

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

میر محمد

خلیلی پورلنگرودی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

ناهید

خندان

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 

عبدالرضا

خواجه زاده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد زرین دشت

 

مریم

خواجه نوری

دانشگاه سمنان

 

زهرا

خوبی آرانی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

جمشید

خورشیدی

دانشگاه هرمزگان

 

داود

خوزان

دانشگاه تربیت مدرس

 

بهنام

خوش اندام

دانشگاه سمنان

 

علی

خوش سیما

دانشگاه حکیم سبزواری

 

علی برادر

خوش فطرت

دانشگاه صنعتی سهند

 

رضا

خوشبوی

دانشگاه صنعتی سهند

 

رضا

خوشبین

مرکز آموزش عالی و فنی مهندسی بوئین زهرا

 

احمد

خوشگرد

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

مرتضی

خوشوقت

دانشگاه سمنان

 

غلام

خیاطی

دانشگاه گیلان

 

علی اکبر

دادخواه

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

میترا

دادور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

احمد

دادوند کوهی

دانشگاه گیلان

 

حسین رضا

دارابی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

مریم

دارایی

دانشگاه گرمسار

 

اله یار

داغبندان

دانشگاه گیلان

 

فیروزه

دانافر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

زهرا

دانش فر

دانشگاه یزد

 

لیلا

داورپناه

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

رضا

داورنژاد

دانشگاه اراک

 

رضا

دباغ

پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای

 

بهرام

دبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمدباقر

دخیلی

شرکت پالایش نفت تبریز

 

قارن

درستی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمدمهدی

دستغیب

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حمید

دلاوری

دانشگاه تربیت مدرس

 

محسن

دوازده امامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علیرضا

دهاقین

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مازیار

دهقان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمدرضا

دهقانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مصطفی

دهقانی مبارکه

پژوهشگاه صنعت نفت

 

چنگیز

دهقانیان

دانشگاه تهران

 

محمدعلی

دهنوی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

نوید

دیناروند

دانشگاه صنعت نفت

 

مژگان

ذاکری

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمد

ذبیحی

دانشگاه صنعتی سهند

 

فرزین

ذکایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نادر

راحمی

دانشگاه صنعتی سهند

 

حمید

راشدی

دانشگاه تهران

 

سعید

رجب زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

لاله

رجبی

دنشگاه رازی کرمانشاه

 

مهرداد

رجبی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

شهرزاد

رحمانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمد

رحمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مهدی

رحمانی نیا

دانشگاه تربیت مدرس

 

علی

رحمت پور

پژوهشگاه صنعت نفت

 

احمد

رحیم پور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

فرشاد

رحیم پور

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

محمدرضا

رحیم پور

دانشگاه شیراز

 

مصطفی

رحیم نژاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

اعظم

رحیمی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

امیر

رحیمی

دانشگاه اصفهان

 

رهبر

رحیمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمود رضا

رحیمی

دانشگاه یاسوج

 

مسعود

رحیمی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

کیانوش

رزاقی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

مهدی

رزاقی کاشانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

امیر

رزمجو

دانشکده علوم و فناوریهای نوین دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا

رسایی

دانشگاه تهران

 

طاهره

رستگار

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمد

رستمی زاده

دانشگاه صنعتی سهند

 

خسرو

رستمى

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

اسماعیل

رسولی گرمارودی

دنشگاه شهید بهشتی

 

داوود

رشتچیان

دانشگاه صنعتی شریف

 

سپیده

رشدی دیلمقانی

دانشگاه ارومیه

 

مهدی

رشیدزاده

پژوهشگاه صنعت نفت

 

عباس

رشیدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علیمراد

رشیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

فریبرز

رشیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

یوسف

رشیدی

شرکت کنترل کیفیت هوا

 

ماشاالله

رضاکاظمی

دانشگاه صنعتی شاهرود

Link

بهزاد

رضایی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

فریدون

رضایی

موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

 

مهران

رضایی

دانشگاه کاشان

 

مصطفی

رضائی

دانشگاه صنعتی سهند

 

ایرج

رضائیان باجگیران

دانشگاه تهران

 

سیما

رضوان طلب

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

فضل الله

رضوانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

امیر

رضوانی مقدم

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمدعلی

رضوی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

میرکریم

رضوی

دانشگاه صنعتی سهند

 

سید احمد

رضوی زاده اردکانی

دانشگاه پیام نور

 

عماد

رعایایی

شرکت پژو هش و فناوری نفت

 

مهدی

رفیع زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

فاطمه

رکاب دار

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حمید

رمضانی پور پنچاه

پژوهشگاه صنعت نفت

Link

احمد

رمضانی سعادت آبادی

دانشگاه صنعتی شریف

 

حجت الله

رنجبر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

علی اکبر

رنجبر

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمد

رنجبر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

طاهره

روحانی

دانشگاه صنعتی قوچان

 

پرهام

روحی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر

 

شاپور

رودپیما

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علی اکبر

روستا

دانشگاه صنعتی شیراز

 

سوسن

روشن ضمیر

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

رامین

روشندل

دانشگاه صنعتی شریف

 

حسین

روغنی ممقانی

دانشگاه صنعتی سهند

 

سید جاوید

روئیایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

احمد

رهبر

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

جواد

رهبر شهروزی

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمدعلی

ریاحی

دانشگاه تهران

 

فرشته

رئوف

دانشگاه گیلان

 

احمدرضا

رئیسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

بابک

رئیسی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

رامین

زادغفاری

پالایشگاه تبریز

 

رضا

زادمرد

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

علی

زادهوش

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

بهمن

زارع نژاد

دانشگاه سمنان

 

داود

زارعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

طالب

زارعی

دانشگاه هرمزگان

 

پیام

زاهدی

دانشگاه تهران

 

مصطفی

زاهدی فر

دانشگاه کاشان

 

علی اصغر

زاهدی فرد

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

سینا

زرشکی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

جمشید

زرکش

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سعید

زرین پاشنه

پژوهشگاه صنعت نفت

 

عبدالصمد

زرین قلم مقدم(در سال1392 مرحوم شدند)

دانشگاه تربیت مدرس

 

یحیی

زمانی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علی

زمانیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

سیدامیرحسین

زمزمیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمدعلی

زنجانچی

دانشگاه گیلان

 

مژگان

زنده دل

دانشگاه اراک

 

حسین

زهدی فسائی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

سعید

زیبایی

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی مشهد

 

حمید

زیلوئی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سعید

زینالی هریس

دانشگاه فردوسی مشهد

Link

سحر

زینت لو

دانشگاه بناب

Link

علی اکبر

زینتی زاده لرستانی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

مرتضی

زیودار

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

آتوسا

سادات عربانیان

دنشگاه شهید بهشتی

 

عطااله

ساری

دانشگاه صنعتی شریف

 

امین

سالم

دانشگاه صنعتی سهند

 

شیوا

سالم

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

یداله

سبوحی

دانشگاه صنعتی شریف

 

رحمت

ستوده

دانشگاه تهران

 

ولی احمد

سجادیان

شرکت ملی نفت ایران

 

حسین

سرپولکی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمد رضا

سردشتی بیرجندی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

جواد

سرگلزایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

رعنا

سروری

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

Link

محسن

سریانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مریم

سعادتمند

دانشگاه صنعتی شریف

Link

مریم

سعدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محسن

سعیدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمدحسن

سعیدی

دانشگاه صنعتی شریف

 

امیر حسین

سعیدی دهاقانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

مریم

سعیدی فر

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مهدی

سلامی حسینی

دانشگاه صنعتی سهند

 

مهدی

سلامی کلجاهی

دانشگاه صنعتی سهند

 

احسان

سلجوقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

جعفرصادق

سلطان محمدزاده

دانشگاه ساسکچوئان

 

بهرام

سلطانی

دانشگاه صنعت نفت

 

عطاالله

سلطانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

هادی

سلطانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اهر

 

حمید

سلطانیان

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمد

سلطانیه

دانشگاه صنعتی شریف

 

نوشین

سلمان تبریزی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد

سلیمانی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

منصوره

سلیمانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Link

میثم

سلیمانی

دانشگاه اراک

 

علیرضا

سلیمانی نظر

دانشگاه اصفهان

 

محمود

سلیمی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

 

محمدعلی

سمسارزاده

دانشگاه تربیت مدرس

 

مجتبی

سمنانی رهبر(در سال1400 مرحوم شدند)

دانشگاه امام حسین(ع)

 

لیلا

سمیعی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

پروانه

سنگ پور

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

چیا

سواری

دانشگاه مراغه

 

مصطفی

سهراب پور

دانشگاه صنعتی شریف

 

مرتضی

سهرابی(در سال1393 مرحوم شدند)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

علی محمد

سهل الدین

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

زهرا

سیار

دانشگاه مراغه

Link

سید محمد

سید علیزاده گنجی

دانشگاه لرستان

 

سید هادی

سیدی گلسفیدی

دانشگاه گیلان

 

محمد

سیروس آذر

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

علی اکبر

سیف کردی

دانشگاه صنعتی شریف

 

محمد

سیم جو

دانشگاه صنعتی سهند

 

سیدرضا

شادی زاده

دانشگاه صنعت نفت

 

محمد

شاکر خطیبی

دانشگاه تبریز

 

علیرضا

شاکری

دانشگاه تهران

 

محسن

شاکری

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

شاهرخ

شاه حسینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمد

شاهرخی

دانشگاه صنعتی شریف

 

اکبر

شاهسوند

دانشگاه فردوسی مشهد

 

احمدرضا

شاهوردی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

حمیدرضا

شاهوردی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

کیوان

شایسته

دانشگاه محقق اردبیلی

 

مسعود

شایسته

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

جلال

شایگان

دانشگاه صنعتی شریف

 

سیدعباس

شجاع الساداتی

دانشگاه تربیت مدرس

 

اکبر

شجاعی

دانشگاه صنعتی شریف

 

محمد حسین

شریعت

دانشگاه شیراز

 

حمیرا

شریعت پناهی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

احمد

شریعتی

دانشگاه صنعت نفت

 

علیرضا

شریعتی

دانشگاه شیراز

 

زهرا

شریعتی نیا

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مجتبی

شریعتی نیاسر

دانشگاه تهران

 

فرهاد

شریف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مازیار

شریف زاده

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی

 

شهرام

شریف نیا

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

حسن

شریفی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

حکیمه

شریفی

دانشگاه یاسوج

 

ضیاءالدین

شعاعی

پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری

 

رضا

شعبانیان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

سید کریم

شفقی اصل

دانشگاه محقق اردبیلی

 

سیروس

شفیعی

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمد بهشاد

شفیعی

دانشگاه صنعتی شریف

 

مهین

شفیعی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مهدی

شفیعی اردستانی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

مهدی

شفیعی افارانی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمد صالح

شفیعیان

دانشگاه گلستان

 

سهیلا

شکرالله زاده

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

Link

مرضیه

شکرریز

پژوهشگاه صنعت نفت

 

هانیه

شکرکار

دانشگاه صنعتی سهند

 

الهام

شکری

دانشگاه بناب

 

سعید

شکری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

کیقباد

شمس

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علی

شمس ناتری

دانشگاه گیلان

 

سید حیدر

رجائی شوشتری

دانشگاه صنعتی قوچان

 

خلیل

شهبازی

دانشگاه صنعت نفت

 

عباس

شهرآبادی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

فرهاد

شهرکی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

شهلا

شهریاری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شهر قدس

 

منصور

شهیدزاده

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

سیدعلی اکبر

شیرازی

دانشگاه شیراز

 

بهزاد

شیرکوند هداوند

پژوهشگاه رنگ

 

منصور

شیروانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمدرضا

شیشه ساز

دانشگاه صنعت نفت

 

مولود

شیوا

سازمان انرژی های نو

 

زهرا

شیری یکتا

دانشگاه صنعت نفت

 

مسعود

صابری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر

 

علی

صابری مقدم

دانشگاه امام حسین(ع)

 

نادیا

صاحب جمعی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

 

سعید

صاحبدل فر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

 

صدیقه

صادق حسنی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سعید

صادق نژاد

دانشگاه تربیت مدرس

 

جعفر

صادقی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

محمدتقی

صادقی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مرتضی

صادقی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محسن

صارمی

دانشگاه تهران

 

احسان

صالحی

دانشگاه اراک

 

زینب

صالحی

دانشگاه تهران

 

فخرالدین

صالحی

دانشگاه بوعلی سینا

 

محمدعلی

صالحی

دانشگاه گیلان

 

فتح اله

صالحی راد

پژوهشگاه صنعت نفت

 

صمد

صباغی

دانشگاه شیراز

 

رحمت الله

صبوری

دانشگاه شیراز

 

اقبال

صحرایی

دانشگاه صنعتی سهند

 

ساسان

صدرایی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سید مجتبی

صدرعاملی

دانشگاه تربیت مدرس

 

غلامحسین

صدیفیان

دانشگاه کاشان

 

اصغر

صدیق زاده

سازمان انرژی اتمی

 

کوروش

صدیقی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مهدی

صدیقی

دانشگاه قم

 

رسول

صراف

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدحسین

صراف زاده

دانشگاه تهران

Link

امیر

صرافی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مهدی

صفری فرد

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سیدعلی اکبر

صفوی

دانشگاه شیراز

 

اسماعیل

صلاحی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مسعود

صلواتی نیاسر

دانشگاه کاشان

 

عبدالرضا

صمیمی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

Link

جواد

صیادامین

دانشگاه گیلان

 

رضا

ضرغامی

دانشگاه تهران

 

مرتضی

ضمیر

دانشگاه تربیت مدرس

 

ژیلا

ضیائی راد

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

فرید

طالب نیا روشن

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

علیرضا

طالبی زاده رفسنجانی

دانشگاه تهران

 

معصومه

طاهری مهر

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

نسیم

طاهونی

دانشگاه تهران

Link

میثم

طباطبایی

پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

 

شهاب

طباطبایی مرادی

دانشگاه صنعتی سهند

 

سیدعلیرضا

طباطبایی نژاد

دانشگاه صنعتی سهند

 

فیروز

طبخی

دانشگاه خلیج فارس

 

علی اکبر

طرلانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

محمدرضا

طلاقت

دانشگاه صنعتی شیراز

 

محمدرضا

طلایی

دانشگاه اصفهان

 

مریم

طهماسب پور

دانشگاه تبریز

 

سیدعلی

طیبی فر

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد

ظهوریان مهر

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

زهرا

عابدی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

حامد

عابدینی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حسین

عابدینی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

رضا

عابدینی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

سیاوش

عاشوری

دانشگاه صنعت نفت

 

علی اکبر

عالم رجبی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

ایران

عالم زاده

دانشگاه صنعتی شریف

 

الهام

عامری

دانشگاه آزاد اسلامی-واحدشهرضا

 

مهران

عامری مهابادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

فروغ

عاملی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

تورج

عبادزاده

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

امان اله

عبادی

دانشگاه صنعتی سهند

 

صدیقه

عباسی

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

 

فرهنگ

عباسی

دانشگاه صنعتی سهند

 

مژگان

عباسی

دانشگاه تهران

 

بهروز

عباسی سورکی

دانشگاه گیلان

 

بهمن

عبدالحمیدزاده

دانشگاه صنعتی شریف

 

الهام

عبداله زاده شرقی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمدجعفر

عبدخدایی

دانشگاه صنعتی شریف

 

سید مجید

عبدلی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

محمدعلی

عبدلی

دانشگاه تهران

 

مهرداد

عدل

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

اکبر

عرب حسینی

دانشگاه تهران

 

حمید

عرفان نیا

دانشگاه تبریز

 

هدایت

عزیزپور

دانشگاه تهران

 

الهام

عسگری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

 

مهدی

عصاره

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

شهریار

عصفوری

دانشگاه خلیج فارس

 

محمدرضا

عطار

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سیداحمد

عطایی

دانشگاه تربیت مدرس

 

سید احمد

عطائی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

اکبر

عظیم زاده

انیستیتو پاستور

 

حمیدرضا

عظیمی زنوزی

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

محسن

علاقه بند

شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی

 

ابراهیم

علایی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

عبدالحمید

علمداری

دانشگاه شیراز

 

فرزاد

علوی

دانشگاه صنعتی شیراز

 

سید مهدی

علوی املشی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

سید علی

علوی فاضل

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد ماهشهر

 

محمدرضا

علوی مقدم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سیامک

علیپور

دانشگاه مراغه

 

فریدون

علیخانی حصاری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

رضا

علیزاده

دانشگاه صنعتی سهند

 

شهاب الدین

علیزاده

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مینا

علیزاده

دانشگاه صنعتی سهند

 

اصغر

علیزاده داخل

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد رشت

 

حسین

علیزاده گلستانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

 

محمدعلی

عمادی

شرکت ملی نفت ایران

 

علی اکبر

عموئی

دانشگاه مازندران

 

مجید

عمیدپور

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

محمدحسین

عنایتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

اکرم

عوامی

دانشگاه صنعتی شریف

 

حسین

عیسی زاده

دانشگاه مازندران

 

حسین

غریبی

دانشگاه تربیت مدرس

 

احمد

غضنفری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محمدحسین

غضنفری

دانشگاه صنعتی شریف

 

رضا

غفارزادگان

پژوهشگاه گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

 

مرتضی

غفوری

دانشگاه امام حسین(ع)

 

حمیدرضا

غفوری طالقانی

دانشگاه مازندران

 

محسن

غلامی

دانشگاه اصفهان

 

محمدرضا

غلامی

دانشگاه صنعتی شریف

 

احسان

غنایی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

مجید

غیاث

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

منصور

غیاث الدین

مرکز توسعه فناوری نیرو

 

محمد ایمان

غیاثی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمدحسین

فاتحی

دانشگاه صنعتی شریف

 

اسماعیل

فاتحی فر

دانشگاه صنعتی سهند

 

بابک

فاضل

پژوهشگاه صنعت نفت

 

شهرزاد

فاضل

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

علی

فاضلی

دانشگاه تهران

 

شهره

فاطمی

دانشگاه تهران

 

مسلم

فتاحی

دانشگاه صنعت نفت- دانشکده نفت آبادان

 

سهراب

فتحی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

محمدباقر

فتحی

دانشگاه ارومیه

 

جمشید

فتحی کلجاهی(در سال1392 مرحوم شدند)

دانشگاه شیراز

 

هومن

فتوره چی

دانشگاه تهران

 

حسین

فخرائیان

دانشگاه امام حسین(ع)

 

زهرا

فخروئیان

دانشگاه تهران

 

حمید

فرحزادی

شرکت ملی گاز

 

داریوش

فرخانی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمد

فردوسی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

منصور

فرزام

دانشگاه صنعت نفت

 

فرشاد

فرشچی تبریزی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

امیر

فرشی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علی

فرضی

دانشگاه تبریز

 

مسعود

فرونچی

دانشگاه صنعتی شریف

 

فتح الله

فرهادی

دانشگاه صنعتی شریف

 

مهرداد

فرهادیان

دانشگاه اصفهان

 

نفیسه

فرهادیان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

فرهید

فرهمند

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مهدی

فصیح

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمد

فصیحی دستجردی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

رضا

فضائلی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

محمدحسن

فضائلی پور

دانشگاه یزد

 

علیرضا

فضلعلی

دانشگاه اراک

 

نرگش

فلاح

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

حسن

فلاح حسینی

مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی پژوهشکده گیاهان دارویی

 

حمیدرضا

فلاحی

شرکت مهندسین مشاور پتروهایتک

 

محمد

فلاحی یکتا

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بروجرد

 

کاووس

فلامکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمدعلی

فنایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

محمدعلی

فنایی شیخ الاسلامی

دانشگاه فردوسی مشهد

Link

امیر

فولادی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

روح الله

فیروزی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

فرزانه

فیضی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهرزاد

فیلی زاده

دانشگاه شیراز

 

ستار

قادر

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

مسعود

قادر

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

 

محمد

قاسم العسکری

دانشگاه صنعت نفت اهواز

 

کامران

قاسم زاده

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

سید حسین

قاسم زاده موسوی نژاد

دانشگاه گیلان

 

اسماعیل

قاسمی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

سید مرتضی

قاسمی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

محمدرضا

قاسمی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مصطفی

قاسمی

دانشگاه صحار عمان

 

اسماعیل

قاسمی کفرودی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

ناصر

قاسمیان

دانشگاه بناب

 

سیدحسن

قاضی عسکر

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سیدمهدی

قافله باشی

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

مریم

قائدیان

پژوهشگاه صنعت نفت

 

ابوالفضل

قائمی

شرکت تهران انرژی

 

احد

قائمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

Link

مهدی

قائمی

دانشگاه مازندران

 

موسی

قائمی

دانشگاه گلستان

 

ناصر

قائمی

دانشگاه تهران

 

نگین

قائمی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

زهرا

قبادی نژاد

دانشگاه صنعتی شریف

 

برات

قبادیان

دانشگاه تربیت مدرس

 

حسین

قدمیان

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمود

قرآن نویس

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

 

محسن

قربانی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

سهرابعلی

قربانیان

دانشگاه تهران

 

سید محمد

قریشی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علی اصغر

قریشی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

رضا

قشلاقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

احمد

قضاتلو

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سیروس

قطبی

دانشگاه صنعتی شریف

 

یونس

قلاوند

دانشگاه اصفهان

 

معصومه

قلبی آهنگری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مرتضی

قلیزاده

دانشگاه تبریز

 

حسین

قنادزاده گیلانی

دانشگاه گیلان

Link

شهرام

قنبری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

فریده

قوی پنجه

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

جعفر

قیدرخلجانی

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

محمدعلی

قیم

دانشگاه صنعت نفت

 

حامد

کارخانه چی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی

کارگری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

علی

کارگری رضاپور

دانشگاه تبریز

 

کاظم

کارگشا

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

مهدی

کاشانی

دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

 

کاظم

کاشفی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

اسلام

کاشی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

محمود

کاظم زاد آسیایی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

عزت اله

کاظم زاده

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

اصغر

کاظم زاده

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سیامک

کاظم زاده حنانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

حمید

کاظمی

دانشگاه صنعتی شریف

 

اختر الملوک

کاظمی

پژوهشگاه هوا و فضا

 

محمد

کاظمینی

دانشگاه صنعتی شریف

 

طاهره

کاغذچی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

آرش

کامران پیرزمان

دانشگاه علم و فناوری مازندران

 

بابک

کامکاری

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد یادگار امام

 

بهاره

کامیاب مقدس

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد شیراز

 

عطاالله

کامیابی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

قاسم

کاوه ای

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

داود

کاه فروشان

دانشگاه صنعتی سهند

 

مصطفی

کاهانی

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

عباس

کبریت چی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

علی اصغر

کتباب

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نورالله

کثیری بیدهندی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

کدیور

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محمد

کرامتی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

نرجس

کرامتی

دانشگاه سمنان

Link

شاهین

کرد

دانشگاه صنعت نفت

 

رامین

کریم زاده

دانشگاه تربیت مدرس

 

اسداله

کریمی

دانشگاه مراغه

 

افضل

کریمی

دانشگاه تبریز

 

کیخسرو

کریمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مهدی

کریمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

هژیر

کریمی

دانشگاه یاسوج

 

حمیدرضا

کریمی نیا همدانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

اسکندر

کشاورز

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

عزت

کشاورزی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علیرضا

کشتکار

سازمان انرژی اتمی

 

بابک

کفاشی

دانشگاه تهران

 

الهه

کفشدار گوهرشادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

کاوه

کلانتری

دانشگاه زنجان

 

عظیم

کلانتری اصل

دانشگاه شیراز

 

محمدرضا

کلائی

دانشگاه ازاد اسلامی- واحد تهران جنوب

Link

منصور

کلباسی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محمدرضا

کمالی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مهدی

کمالی

دانشگاه اصفهان

 

الهه

کوثری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

هژیر

کورکی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 

مهرداد

کوکبی

دانشگاه تربیت مدرس

 

رامین

کوهی کمالی

دانشگاه گیلان

 

منصور

کیان پور راد

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

محمد حسین

کیانمهر

دانشگاه تهران

 

شهاب

گرامی

شرکت پژوهش و فناوری نفت مرکزی

 

ندا

گرشاسبی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

علیرضا

گرکانی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حمید

گرمابی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

امیر

گشادرو

دانشگاه اصفهان

 

رضا

گل حسینی

دانشگاه کاشان

Link

فرهاد

گلستانی فرد

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

نادره

گلشن ابراهیمی

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمدرضا

گنجعلی

دانشگاه تهران

 

انسیه

گنجی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

حمید

گنجی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

فریبا

گنجی

دانشگاه تربیت مدرس

 

حسین

گنجی دوست

دانشگاه تربیت مدرس

 

ایرج

گودرزنیا

دانشگاه صنعتی شریف

 

فاطمه

گودرزوند چگینی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علی

گودرزی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

وهاب الدین

گودرزی

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 

مهدی

گوگل

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مهدی

گوهر رخی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

ندا

گیلانی

دانشگاه تهران

 

افسانه

لاریمی

پژوهشگاه نیرو

Link

فرزاد

لاهوتی فرد

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مصطفی

لشکر بلوکی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

اصغر

لشنی زادگان

دانشگاه یاسوج

 

محمدنادر

لطف الهی

دانشگاه سمنان

 

رضا

لطفی

دانشگاه صنعتی سهند

 

مجید

لطفی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد قوچان

 

مرتضی

مافی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

مجتبی

ماموریان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حسن

ماهانی

دانشگاه صنعتی شریف

 

ایمان

مباشرپور

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

شهاب الدین

متاجی کجوری

شرکت پالایش نفت تهران

 

سعید

متصدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 

وحید

متقی طلب

دانشگاه گیلان

 

رضا

متین پناه

مرکز لرزه نگاری کشور

 

محمدجواد

مجتهدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

منیره

مجلسی

دانشگاه شهید بهشتی

 

احمد

محب

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

قاسمعلی

محبعلی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

داود

محبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

علی

محبی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Link

وحید

محبی

دانشگاه صنعت نفت

 

محسن

محسن نیا

دانشگاه کاشان

 

فرناز

محسنی

دانشگاه پیام نور

 

محسن

محسنی بزرگی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

موسی

محمدپورفرد

دانشگاه تبریز

 

ابوالفضل

محمدی

دانشگاه بجنورد

 

اکبر

محمدی

 

Link

امیر حسین

محمدی

 

 

تورج

محمدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فریدون

محمدی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مائده

محمدی

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محسن

محمدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

ناصر

محمدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

یوسف

محمدی

مرکز پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

جمشید

محمدی روشنده

دانشگاه تهران

 

احسان

محمدی زهرانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

نیازمحمد

محمودی

پژوهشگاه رنگ

 

بابک

مختارانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

نادر

مختارانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

جواد

مختاری

دانشگاه گیلان

 

زهرا بیگم

مختاری حسینی

دانشگاه حکیم سبزواری

 

سیدسیاوش

مدائنی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

حمید

مدرس

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

رحمت

مدندوست

دانشگاه گیلان

 

سینا

مدیری

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 

پیمان

مرادی

دانشگاه صنعتی کرمانشاه

 

صادق

مرادی

دانشگاه اراک

 

علی

مرادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

غلامرضا

مرادی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

مرتضی

مرادی البرزی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

رستم

مرادیان

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

علیرضا

مرتضوی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

یدالله

مرتضوی

دانشگاه تهران

 

حمیدرضا

مرتهب

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 

احسان

مرزبان راد

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

جلیل

مرشدیان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

مصطفی

مروجی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

امید

مروی

دانشگاه پیام نور

 

محمدرضا

مزدیانفرد

دانشگاه کاشان

 

محمد

مزیدی

پژوهشگاه صنعت نفت

Link

نوید

مستوفی

دانشگاه تهران

 

محسن

مستوفی آذرخانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

محمدرضا

مسعودی نژاد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

 

رضا

مسیبی بهبهانی

دانشگاه صنعت نفت

 

محسن

مسیحی

دانشگاه صنعتی شریف

 

آرزو

مشاک

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

شهره

مشایخان

دانشگاه صنعتی شریف

 

فرهاد

مشحون

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمود

مشفقیان

دانشگاه ایالتی اکلاهاما

 

سالار

مشکوه

دانشگاه صنعتی ارومیه

 

حسین

مشهدی مسلم

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

علی

مصطفوی دهزویی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

عبدالمجید

مصلح

دانشگاه خلیج فارس

 

سیامک

مطهری

دانشگاه تهران

 

کاظم

مطهری

دانشگاه اراک

 

کیومرث

مظاهری

دانشگاه تربیت مدرس

 

احمد

مظفری

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

مسعود

مظفری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مهرداد

مظفریان

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سید حسین

مظلومی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

احسان

معتمدیان

دانشگاه تربیت مدرس

 

خسرو

معدنی پور

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

مجتبی

معصومی

دنشگاه آزاد اسلامی- واحد آیت الله آملی

 

محمود

معصومی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

میراسماعیل

معصومی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال

 

حسین

معیری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

امید

معینی جزنی

دانشگاه اصفهان

 

مرتضی

مغربی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

مسعود

مفرحی

دانشگاه خلیج فارس

 

محمدرضا

مقبلی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

جعفرصادق

مقدس

دانشگاه صنعتی سهند

Link

جمشید

مقدسی

دانشگاه صنعت نفت

 

عبدالرضا

مقدسی

دانشگاه اراک

 

حمید

مقدم دیمه

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

زهرا

مقصود

دانشگاه فردوسی مشهد

 

حافظ

مقصودی

دانشگاه صنعتی سهند

 

سعید

مقصودی

شرکت ناموران پژوهش و توسعه

 

امیر

مقصودی پور

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

مرضیه

مقیمی

دانشگاه صنعتی شیراز

 

لاله

ملک نیا

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

محمدجعفر

ملکوتی

دانشگاه تربیت مدرس

 

علی

ملکی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

ملکی کاکلر

دانشگاه زنجان

 

محمدمهدی

منتظر رحمتی(در سال1395 مرحوم شدند)

دانشگاه تهران

 

یعقوب

منصورپناه

دانشگاه لرستان

 

زهرا

منصورپور

دانشگاه تهران

 

حسین

منصوری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محسن

منصوری

دانشگاه ایلام

 

مهرداد

منطقیان

دانشگاه تربیت مدرس

 

حمید

موبدی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

-

موحدی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سلمان

موحدی راد

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مجید

موحدی نیا

شرکت مهندسین مشاور دی دریل سرویس

 

سید حامد

موسوی

دانشگاه تهران

 

سید عباس

موسوی

دانشگاه صنعتی شریف

 

محمود

موسوی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سیدمحمد

موسوی بفرویی

دانشگاه تربیت مدرس

 

سید رضا

موسوی حرمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

-

موسوی فر

سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق

 

سیدمحمدعلی

موسویان

دانشگاه تهران

 

کامیار

موقرنژاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

Link

داریوش

مولا

دانشگاه شیراز

 

اصغر

مولایی دهکردی

دانشگاه صنعتی شریف

 

هدی

مولوی

پژوهشگاه نیرو

 

محمدهادی

موید

دانشگاه فردوسی مشهد

 

علی

مهاجری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

-

مهدوی

مرکز تحقیقات البرز

 

امیر

مهدوی

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

علیرضا

مهدویان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

محمد

مهدویان احدی

پژوهشگاه رنگ

 

حسن

مهدی پور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محسن

مهدی پور قاضی

دانشگاه سمنان

 

سید محمد

مهدی نوری

دانشگاه حکیم سبزواری

 

محمد

مهدیارفر

پژوهشگاه صنعت نفت

 

سید سجاد

مهدیزاده محلی

دانشگاه تربیت مدرس

 

مظفرعلی

مهرابیان

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

-

مهرانبد

دانشگاه شیراز

 

ارجمند

مهربانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

مهدی

مهرپویا

دانشگاه تهران

 

محمدرضا

مهرنیا

دانشگاه تهران

 

-

مهرور

دانشگاه رایرسون کانادا

 

علی

میثاقی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

علیرضا

میراولیایی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

علیرضا

میرحبیبی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

-

میردامادی

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

 

مژگان

میرزاطاهری

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

بهروز

میرزایی

دانشگاه محقق اردبیلی

 

عبدالرضا

میرمحسنی

دانشگاه تبریز

 

گیتی

میرمحمدصادقی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

روح الدین

میری

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حسین

میقانی

دانشگاه گرگان

 

قاسم

نادری

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

نیما

نادری

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

عباس

نادری فر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

بهرام

ناصرنژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سیمین

ناصری

دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

علی

ناصری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

اسماعیل

ناظم

پالایشگاه اصفهان

 

سارا

نانواکناری

دانشگاه تربیت مدرس

 

نادر

نبهانی

دانشگاه صنعت نفت

 

علی

نجاتی

دانشگاه اصفهان

 

قاسم

نجف پور

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

محمد

نجف زاده

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

 

محمد

نجفی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمد

نجفی

دانشگاه تهران

 

مصطفی

نجفی

دانشگاه جامع امام حسین(ع)

 

ابراهیم

نجفی کانی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حسام

نجیبی

دانشگاه صنعت نفت اهواز

 

الهه

نشاط

دانشگاه صنعتی سهند

 

جابر

نشاطی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محسن

نصر اصفهانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

لیلا

نصر آزادانی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

محسن

نصرتی

دانشگاه تربیت مدرس

 

فریال

نصرتی نیا

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

زرین

نصری

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

خشایار

نصری فر

دانشگاه صنعتی شیراز

 

نیلوفر

نصیرپور

دانشگاه محقق اردبیلی

 

فرزاد

نصیرپوری

دانشگاه صنعتی سهند

 

علیرضا

نصیری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محمد

نصیری

دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

 

مرتضی

نصیری

دانشگاه صنعتی سهند

 

مسعود

نصیری زرندی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

نادر

نظافتی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

علی احسان

نظربیگی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

خداداد

نظری

پژوهشگاه صنعت نفت

 

محسن

نظری

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

علی

نعمت اله زاده

دانشگاه محقق اردبیلی

 

ابراهیم

نعمتی

دانشگاه کاشان

 

فرشته

نعیم پور

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

وحید رضا

نفیسی

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

 

سید

نقیب

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهدی

نکومنش

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

حسین

نمازی قدیم

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

امیرحسین

نوارچیان

دانشگاه اصفهان

 

علی اکبر

نوح روش

شرکت بازرسی فنی ایرانیان

 

توحید

نودل

 

 

فرشاد

نورایی

شرکت آفتاب ایمن پرتو

 

رضا

نوروزبیگی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

حمیدرضا

نوروزی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سعید

نوروزی اپورواری

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

میثم

نوروزی فر

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

داریوش

نوروزیان شام اسبی

انستیتو پاستور

 

سید سعید

نوری خراسانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

سید حسین

نوعی باغبان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

سیدمصطفی

نوعی باغبان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ناصر

نهضت

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

علیقلی

نیایی

دانشگاه تبریز

 

حسین

نیک اختری

دانشگاه صنعتی سهند

 

منوچهر

نیک آذر(در سال1396 مرحوم شدند)

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

نادر

نیک کام

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

 

مریم

نیکزاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

مریم

نیکزاد

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

 

ابراهیم

واشقانی فراهانی

دانشگاه تربیت مدرس

 

محمد جواد

واعظی

دانشگاه صنعتی سهند

 

محمدرضا

واعظی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

منوچهر

وثوقی

دانشگاه صنعتی شریف

 

حسین

وحید

دانشگاه تربیت مدرس

 

امید

وحیدی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فرشاد

ورامینیان

دانشگاه سمنان

 

سید عباس

وزیری

دانشگاه جامع امام حسین (ع)

 

وحید

وطن پور

دانشگاه خوارزمی

 

علی

وطنی

دانشگاه تهران

 

لیلا

وفاجو

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب

 

محسن

وفایی

دانشگاه تربیت مدرس

 

غلامرضا

وکیلی نژاد

دانشگاه کاشان

 

فرزانه

وهاب زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سیدحسن

هاشم آبادی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

روح اله

هاشمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

عبدالنبی

هاشمی

دانشگاه صنعت نفت

 

محمدعلی

هاشمی

شرکت نفت ایرانول

 

مسعود رضا

هاشمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

حسن

هاشمی پور رفسنجانی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

عباس

هاشمی زاده

دانشگاه حکیم سبزواری

 

بهرام

هاشمی شهرکی

دانشگاه صنعت نفت

 

قدرت اله

هاشمی مطلق

دانشگاه تهران

 

سمیره

هاشمی نجف آبادی

دانشگاه تربیت مدرس

 

سید جمال الدین

هاشمیان

دانشگاه صنعتی شریف

 

سید مجید

هاشمیان زاده

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

فرح السادات

هالک

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

امین

هدایتی مقدم

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکزی

 

فرامرز

هرمزی

دانشگاه سمنان

 

عباس

هلالی زاده

دانشگاه صنعت نفت

 

مریم

همایون فال

دانشگاه اصفهان

 

آزاده

همتی

دانشگاه سمنان

 

عبدالحسین

همتی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

علیرضا

همتی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

محمود

همتی

پژوهشگاه صنعت نفت

 

ناهید

همتی نژاد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

سید صالح

هندی

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

 

هنگامه

هنرکار

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

Link

بیژن

هنرور

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد مرودشت

 

فریدون

یاری پور

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

 

محسن

یاوری

دانشگاه زنجان

 

نعیمه

یثربی

دانشگاه صنعتی سهند

Link

باقر

یخچالی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 

فرشاد

یزدانی

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

Link

رحیم

یزدانی راد

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

فاطمه

یزدیان

دانشگاه تهران

Link

الهام

یساری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

ملیحه

یعقوبی

دانشگاه زنجان

Link

نکیسا

یعقوبی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

سهیلا

یغمایی

دانشگاه صنعتی شریف

 

رضا

یگانی

دانشگاه صنعتی سهند

 

یداله

یمینی

دانشگاه تربیت مدرس

 

امیرعلی

یوزباشی

پژوهشگاه مواد و انرژی

 

علی اکبر

یوسفی

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 

طاهر

یوسفی امیری

دانشگاه زنجان

 

حبیب اله

یونسی

دانشگاه تربیت مدرس