دوره و شماره: دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395 
3. مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات

صفحه 16-27

فاطمه آهنگران؛ مهران حیاتی؛ امیرحسین نوارچیان؛ کریم اسماعیل پور


4. مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

صفحه 28-41

مهدخت ارشدی؛ جلال الدین شایگان سالک؛ امیرحسین حمیدیان


5. مروری بر فرایند تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متانول

صفحه 42-52

اعظم امینی؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری؛ طاهر رحیمی اقدم


10. روش‌هاى گوگردزدایی از سوخت‌هاى مایع

صفحه 104-125

فاطمه بسحاق؛ بابک مختارانی؛ حمیدرضا مرتهب