پرسش‌های متداول

درجه علمی نشریه چیست؟

طبق مصوبه کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم در سال 1398، همه نشریات زین پس علمی هستند و با توجه به بررسی کمیسیون درجه آ، بی، سی و دی دریافت می کنند. نشریه مهندسی شیمی ایران، نشریه علمی با درجه "ب" است.

مدت زمان پذیرش یا رد مقاله چقدر است؟

 به شرط آنکه همه فایلها و شرایط ارسال درست باشد، حداکثر سه ماه پس از بارگذاری و ارسال مقاله، نتیجه مشخص خواهد شد.

مجوز انتشار نشریه از چه سازمانی است؟

نشریه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ می شود و لیست نشریات دارای اعتبار وزارتخانه در قسمت کمیسیون نشریات علمی وزارتخانه موجود است.

آیا هزینه ای برای چاپ مقاله دریافت می کنید؟

بله، هزینه ای برای ویراستاری مقاله توسط نویسنده مقالات پذیرش شده به حساب انجمن واریز می شود. در حال حاضر این مبلغ 5/000/000 ریال است.

داوران نشریه چه کسانی هستند؟

اعضای هیئت تحریریه، تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و پژوهشگاه های سراسر کشور، استادان ایرانی خارج از کشور و بعضا مهندسان باتجربه صنعتی و دارای تخصص، داور مقالات هستند.

آیا می توانیم نام داوران مقاله خود را بدانیم؟

خیر، نام داوران و مشخصات ایشان جز اطلاعات محرمانه نشریه است.

چه مراحلی برای پذیرش مقاله طی می شود؟

مقالات پس از بررسی هیئت تحریریه، چنانچه با موضوعات نامرتبط باشند یا از لحاظ علمی تایید نشوند، مردود شده و در غیر این صورت تعیین داور می شوند. دست کم با دو جواب همسوی داوران یا سه جواب، مقاله: رد، پذیرش به شرط اصلاح و در موارد معدودی پذیرش اولیه خواهد شد. نظرات داوران در موارد پذیرش به شرط اصلاح به نویسندگان برگردانده می شود و پس از دریافت فایل تصحیح شده و هایلایت شده از نویسنده برای داورنهایی یا سرداور برای بررسی موارد اصلاحی یا کمینه شدن موارد ایرانداک ارسال می شود. چنانچه تصحیحات بطور درستی انجام شود، مقاله پذیرش اولیه شده و برای اصلاح فرمت نگارشی نهایی و پرداخت هزینه ویراستاری با نویسنده مکاتبه می شود. مقاله پس از این مراحل در دست انتشار قرار می گیرد. فایل پس از صفحه آرایی، ویراستاری و کنترل اولیه دبیرخانه، برای تایید چاپ به مسئول مکاتبات عودت داده می شود و پس از اعمال نظرات نویسنده، بر روی سایت قابل مشاهده خواهد بود.

نشریه در چه وبگاه هایی نمایه می شود؟

فایل نشریات در وبگاه های زیر موجودند:


پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور


https://www.magiran.com/magazine/2739


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)


https://ecc.isc.gov.ir/showJournal/913


  پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی


https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3738

ضریب تاثیر نشریه چند است؟

ضریب تاثیر مقالات مندرج در این نشریه در دانشگاه های مختلف، متفاوت است که در این خصوص می توانید از استادان خود راهنمایی بگیرید و مرجع دیگر برای تعریف ضریب تاثیر در وبگاه ISC هر سال با بررسی عدد متفاوتی است و با مراجعه به وبگاه نام برده، عدد قابل استخراج است ولی لزوما همان ضریب برای دانشگاه ها استفاده نمی شود.

اصول اخلاقی نگارش مقالات برای جلوگیری از دزدی علمی چگونه قابل دسترس است؟

این فایل در لیست پایین افتادنی اطلاعات نشریه قابل مشاهده است و البته در قسمت ارسال مقالات از راه سامانه نشریه با کلیک روی شرایط و ضوابط نشریه نیز قابل دسترسی است و لازم است توسط ارسال کننده مقاله، آگاهی از موارد یاد شده تایید شود.

بررسی مشابهت مقالات با چه مرجع/سامانه ای سنجیده می شود؟

مقالات در وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) برای حصول اطمینان از صحت مالکیت و نداشتن تشابه با دیگر مقالات بررسی می شوند.

آیا مجاز به ارائه مقالات با استفاده از نرم افزار هستیم؟

در صورتی که نرم افزار متلب باشد یا نرم افزارهایی از این دست مشکلی وجود ندارد ولی چنانچه نرم افزارهای فرایندی همچون هایسیس، اسپن و ... نیاز به ارائه لایسنس نرم افزار قفل نشکسته نرم افزار از طرف سازمان دارنده نرم افزار دارد. در نرم افزارهای شبیه سازی با سی اف دی به شرطی که نامی از نرم افزار قید نشده باشد، مشکلی وجود ندارد.

آیا هر کدام از نویسندگان مقاله می توانند مقاله را روی سامانه ارسال کنند؟

خیر، مقاله لازم است توسط عضو هیئت علمی دانشگاه یا فرد شاغل در صنعت که مسئول مکاتبات است بطوری که آدرس ایشان نشان دهنده اشتغال ایشان در این زمینه باشد، ارسال شود.

آیا مسئول مکاتبات باید اسم اول مقاله باشد؟

خیر، با توجه به نقش ایشان، ترتیب اسامی با نظر نویسندگان تنظیم و ارسال می شود. تاکید نشریه بطور جدی بر قرار گرفتن نام دانشجو به جای نام اول مقاله است.

چه فایلهایی برای ثبت مقاله در سامانه مورد نیاز است؟

فایل ورد و پی دی اف مقاله شامل تمام اجزای گفته شده در قسمت راهنمای نویسندگان در 10 تا 15 تنظیم شود و فرم تعهد نامه با توجه به فایل خام آن در قسمت راهنمای نویسندگان، تکمیل، امضا و پی دی اف شود. هر سه فایل را لازم است بارگذاری نمایید.

آیا وارد کردن اطلاعات همه همکاران مقاله لازم است؟

بله، لازم است اطلاعات دیگر نویسندگان و ایمیلشان در مراحل وارد کردن اطلاعات مقاله در جدول اضافه کردن نویسندگان، وارد و تکمیل شود.

فایل تعهدنامه توسط چه کسی/ کسانی لازم است تکمیل و امضا شود؟

توسط مسئول مکاتبات مقاله که عضو هیئت علمی یا شاغل در صنعت هستند تکمیل و امضا می شود و نیازی به امضای فایل تعهدنامه توسط دیگر نویسندگان نیست.

پیگیری شرایط مقاله از دبیرخانه به چه اطلاعاتی نیاز دارد؟

بهترین اطلاعات کد مقاله است که پس از ارسال نهایی مقاله، در قسمت مقالات ارسال شده قابل مشاهده است. همچنین وضعیت مقاله در جدول مشخصات مقاله نوشته شده است.

نامه پذیرش مقاله چه زمانی برای نویسنده ارسال می شود؟

چنانچه مقاله پذیرفته شده باشد، از لحاظ نگارشی مطابق فرمت درآید و مبلغ ویراستاری پرداخت شود. حتی اگر مقاله در نوبت چاپ قرار گیرد، نامه صادر خواهد شد. این نامه از طریق سامانه نشریه و برای ایمیل تعریف شده نویسندگان روی وبگاه، ارسال خواهد شد.

آیا نسخه های نشریه چاپ می شوند؟

خیر نشریه همچون بسیاری از نشریات دیگر، الکترونیکی است و فایلها بر روی سایت نشریه، نمایه خواهند شد.

برای دسترسی به شماره های پیشین نشریه چه باید کرد؟

می توانید به قسمت شماره های پیشین نشریه که روی صفحه اصلی سامانه نشریه است مراجعه کنید.

شماره های قدیمی نشریه که روی سامانه موجود نیستند، چگونه قابل دسترسی خواهند بود؟

اگر یک مقاله خاص موردنظرتان هست، مشخصات مقاله و شماره نشریه را به ایمیل نشریه ارسال نمایید تا فایل آن حضورتان ایمیل شود.

با توجه به ارسال مقاله توسط استاد، وضعیت مقاله را چگونه می توان پیگیری نمود؟

نظر به اینکه مسئول مکاتبات نام دیگر نویسندگان و ایمیل ایشان را در اطلاعات مقاله ارسالی وارد سامانه می کند، دیگر نویسندگان با وارد شدن به صفحه شخصی خود با ایمیل ارائه شده توسط مسئول مکاتبات می توانند از وضعیت مقاله خود مطلع شوند. در صورتی که دیگر نویسندگان تا به حال صفحه ای با ایمیل شان که توسط استاد تکمیل می شود بر روی سامانه نداشته اند، با ثبت نام روی سامانه با ایمیل مورد نظر می توانند وضعیت مقاله خود را رصد نمایند. همچنین شماره تماس دبیرخانه روزهای شنبه تا چهارشنبه و در ساعت اداری با ارائه کد مقاله پاسخگوی شما خواهد بود.

چه زمانی برای اصلاح مقاله در وضعیت پذیرش به شرط اصلاح، فرصت داریم؟

بیشینه سی روز پس از اعلام نظرات داوران به نویسندگان، فرصت ارسال مقاله اصلاحی را دارید.

مشخصات فایل اصلاحی برای ارسال به داورنهایی چیست؟

تغییرات مورد نظر داوران، اعمال و موارد مشابهت که توسط ایرانداک مشخص شده اند، کمینه و همه تغییرات هایلایت می شوند. همچنین فایلی برای توضیح اصلاحات به داوران تهیه و بارگذاری می شود. فایل مقاله اصلاحی لازم است در هر دو فرمت ورد و پی دی اف تنظیم شود.

آیا ارسال نهایی مقاله پس از پذیرش مقاله، برای مطابقت با فرمت نگارشی نشریه، لازم است توسط استاد یا مسئول مکاتبات باشد؟

خیر، هر کدام نویسندگان فایل نهایی پذیرش شده توسط داور نهایی را می توانند مطابق فرمت و ارسال نمایند.

برای همکاری با نشریه چه باید کرد؟

برای داوری لازم است در صورتی که عضو هیئت علمی یا شاغل در صنعت هستید، هنگام ثبت نام روی سایت، علاقمندی خود به همکاری در داوری را تیک بزنید که به سردبیر نشریه ارجاع داده خواهد شد.


 


همچنین می توانید اخبار مهندسی شیمی را به iache1371@yahoo.com  ایمیل نمایید.

هزینه پرداختی برای مقالات پذیرفته شده چقدر است و مشخصات حساب برای واریز وجه چیست؟

لازم است مبلغ 500/000 تومان برای ویراستاری و اختصاص کد دی ا آی (DOI ) به حساب جاری بانک پارسیان، شعبه میدان آزادی، کد 1041، شماره 02100014449003(شماره شبا: IR860540104102100014449003) به نام انجمن مهندسی شیمی ایران واریز و عکس فیش واریز به بانک که بصورت مراجعه حضوری یا اینترنتی پرداخت شده است، از طریق سامانه نشریه پیوست و ارسال شود.