راهنمای نویسندگان

 برای آشنایی با نحوه ارسال مقاله، وضعیت های مختلف مقالات در وبگاه نشریه و اطلاع از  فرمت نگارش مقالات از لیست پایین افتادنی راهنمای نویسندگان به ترتیب قسمتهای "راهنمای ارسال و وضعیت مقالات" و "راهنمای نگارش مقالات" را در  بخش های جداگانه مطالعه نمایید.

توجه: برای مقالات پذیرش شده و مطابق با فرمت نشریه، ایمیلی برای پرداخت هزینه ویراستاری به منظور ارسال فیش پرداختی(اینترنتی/بانکی) به نویسنده ارسال می شود تا پس از پرداخت به حساب انجمن مهندسی شیمی ایران و ارسال فیش از طریق تارنمای نشریه، برای آماده ­سازی مقاله اقدام شود. تا انتهای سال 1400 هزینه پرداخت شده برای ویراستاری مقالات، مبلغ 2،500،000 ریال است. اطلاعات حساب و شبا در ایمیلهای ارسالی و قسمت پرسش های متداول قابل دسترسی است.