مروری بر روش‌های کپسوله کردن مواد و بررسی ریزکپسول‌های با دیواره پلی‌متیل‌متاکریلات

نویسندگان

چکیده

کپسوله کردن مواد فناوری جدیدی است که در زمینه‌های مختلف، از جمله دارورسانی، صنایع رنگ، کشاورزی و بسپارهای خودترمیم شونده کاربردهای فراوانی دارد. پلی‌متیل‌متاکریلات1 PMMA)) از جمله بسپارهایی است که به عنوان دیواره ریزکپسول‌ها استفاده می‌شود. روش عمده در کپسوله کردن مواد مایع با پوسته PMMA روش تبخیر حلال از امولسیون دوتایی آب- روغن- آب است. در این پژوهش، ابتدا روش‌های کپسوله کردن مواد مایع با پوسته بسپاری بیان شده و سپس پژوهش‌های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر تهیه ریزکپسول‌ها با دیواره PMMA مرور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها