مروری بر کیفیت، کمیت و روش‌های تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

نویسندگان

چکیده

صنعت نساجی یکی از منابع مهم آلاینده محیط زیست به شمار می‌رود. عمده‌ترین آلاینده‌های موجود در این فاضلاب مربوط به حضور مواد رنگ‌زا در آن است که بیشینه مقدار آن در فرایند رنگرزی و تکمیل وارد فاضلاب می‌شود. ورود این مواد به محیط زیست، آثار منفی بسیاری بر بوم‌سازگانها و سلامت انسان می‌گذارد. برای جلوگیری از این پیامدها و یا کاهش آنها، تصفیه فاضلاب نساجی باید مورد توجه قرار گیرد. تا کنون روش‌های زیادی برای تصفیه این فاضلاب ارایه شده است. در بیشتر موارد ترکیبی از این روش‌ها مؤثر واقع شده است. در این مطالعه، میزان مصرف آب، مراحل تولید کننده فاضلاب و میزان تولید فاضلاب صنایع نساجی به تفکیک هر مرحله بررسی شده است. بخش مهمی از این مطالعه نیز به مرور روش‌هایی می‌پردازد که تا کنون در تصفیه فاضلاب این صنایع به کار گرفته شده‌اند.

کلیدواژه‌ها