دوره و شماره: دوره 17، شماره 97، خرداد و تیر 1397 
مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی

صفحه 18-31

کامران قاسم زاده؛ محمد ولی بک نژاد؛ عباس آقائی نژاد میبدی


کاربرد نانوذرات در انواع سنگ مخازن نفتی و گازی

صفحه 32-43

عارفه نقی زاده؛ رضا آذین؛ شهریار عصفوری؛ روح اله فاتحی


کاربرد پسماند‌های گیاه نعناع برای حذف یون‌های مس و روی از محلول‌های آبی

صفحه 44-56

فائزه ثمره محسن بیگی؛ طیبه شمس پور؛ علی مصطفوی؛ اسما سلجوقی