مروری بر کاربرد فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله، مطالعه و بررسی کاربردهای فناوری غشایی در سامانه‌های نوین دارورسانی است. در چند دهه اخیر، سامانه‌های غشایی دارورسانی به دلیل سازگاری غشاء با بدن، زیست تجزیه‌پذیر بودن، توانایی رهایش دارو با آهنگ ثابت و به مقدار مورد نیاز بدن، مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش، انواع روش‌های دارورسانی به کمک فناوری غشایی، از جمله سامانه غشایی اسمزی، سامانه غشایی کنترل‌کننده نفوذ (کاشت‌ها، پیوندها و قرص‌ها) و سامانه غشایی انتقال پوستی (نفوذ بی‌اثر و یونتوفورسیس) بررسی شده است. در این مقاله، سامانه‌های غشایی دارورسانی تجاری شده نیز ارائه شده‌اند. این مطالعه از یک جهت نقش مهم علم و فناوری غشایی در کاربردهای پزشکی و از سوی دیگر، اهمیت همکاری متخصصین غشاء با دیگران از جمله زیست‌شناسان، مهندسان زیست‌پزشکی، پزشکان و غیره به منظور رسیدگی به چالش‌های پیچیده در زمینه دارورسانی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review of Membrane Technology Application in Novel Drug Delivery Systems