بررسی تأثیر نانورس اصلاح شده بر روی خواص مورفولوژیکی، رئولوژیکی و مکانیکی آمیزه پی‌وی‌سی/ آکریلونیتریل بوتادی‌ان استایرن پیوندی

نویسندگان

چکیده

علی‌رغم مزایای عمده پلی‌وینیل‌کلراید (PVC) ، مانند محدوده وسیع کاربری آن از انواع نرم تا سخت، این بسپار دارای معایبی است که از جمله می‌توان مقاومت ضربه‌ای پائین آن را یاد کرد. افزایش جزء الاستومر به زمینه PVC می‌تواند باعث افزایش استحکام ضربه‌ای و در عین حال کاهش سفتی آن شود. بهره‌گیری همزمان از الاستومر و نانو‌ پرکننده می‌تواند باعث بهبود خواص PVC شود. در این پژوهش آمیزه‌ای از PVC، نانو‌رس و تربسپار آکریلونیتریل بوتادین استایرن پیوندی (g-ABS)، با استفاده از مخلوط کن داخلی تهیه و استحکام کششی و مقاومت ضربه‌ای نمونه‌ها بررسی شد. بنابر نتایج بررسی‌های انجام شده، روش خوراک‌دهی (همزمان (A) یا ترتیبی (B))،می‌تواند روی ریزساختار آمیزه تأثیر بگذارد. روش ترتیبی (B)، جایگیری مناسب نانورس در فاز زمینه PVC و نیز در فصل مشترک بین فازهای زمینه و پراکنده را نشان‌داد. به نظر می‌رسد که به منظور افزایش خواص مکانیکی آمیزه PVC/g-ABS/Nanoclay باید ترکیبی از عوامل ترکیب درصد اجزاء و روش‌خوراک‌دهی مورد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Modified Nanoclay Effect on Morphological, Rheological and Mechanical Properties of PVC/g-ABS Blend