دوره و شماره: دوره 17، شماره 101، بهمن و اسفند 1397 
2. افزایش عملکرد خشک‌کن مجتمع مس سرچشمه

صفحه 22-33

غلامعباس پارساپور؛ احسان ارغوانی؛ سعید درویش تفویضی؛ غلامرضا لنگری زاده؛ صمد بنیسی


3. عملکرد تالاب مصنوعی در حذف کادمیم و سرب از فاضلاب نفتی با گیاه وتیور

صفحه 34-40

مینا رئیسی؛ آزاده همتی؛ علی افروس؛ سیدابوالحسن علوی