موضوعات = مهندسی شیمی
امکان‌سنجی فنی- اقتصادی همنهشت اسید لویولینیک از مونوساکاریدها

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 7-21

10.22034/ijche.2021.259392.1076

سیامک علی پور؛ امیر حسین قافله باشی؛ چیا سواری


بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 22-34

10.22034/ijche.2021.269156.1088

توحید قزلقشلاقی؛ سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه؛ یاشار اسلامیان


ارزیابی ریسک در کارخانۀ تولید اسید بنزوئیک با استفاده ازترکیب روشHAZOP و ریاضیات فازی

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 50-65

10.22034/ijche.2021.269203.1089

جعفر قیدرخلجانی؛ محمد حسین کریمی گوارشکی؛ مهسا بابایی؛ شهره مسجدی


نگاهی بر فناوری تماس‌دهندۀ‌ غشایی الیاف توخالی و جایگاه آن در جداسازی گاز کربن‏دی‏اکسید

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 66-77

10.22034/ijche.2021.264646.1093

میثم محمدی سعادت؛ سمیه نوروزبهاری؛ مجید اسماعیلی


سنتز سبز نانوذرات اکسید روی با عصاره میخک و سه روش حرارت‌دهی گوناگون و ارزیابی خواص آن‌ها

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 78-87

10.22034/ijche.2021.276471.1094

مهوش انوری نژاد؛ هدا جعفری زاده مالمیری؛ افشین جوادی؛ صدیف آزادمرد دمیرچی


بررسی تجربی و مدل‌سازی خشک‌کردن گیاه جعفری با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی

دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400، صفحه 23-35

10.22034/ijche.2021.263710.1082

سیده مریم هاشمی؛ حدیثه معصومی؛ بهروز عباسی سورکی؛ حسین قنادزاده گیلانی


مروری بر روش‌های عمل‌آوری و اصلاح تقویت‌کننده‌های مورد استفاده در چندسازه‌‌های زمینه پلی‌پروپیلن

دوره 20، شماره 117، مهر و آبان 1400، صفحه 36-63

10.22034/ijche.2021.265587.1084

شهرام محبوبی زاده؛ مهدی حسن زاده؛ فریبرز پناهی؛ زهرا ارزاقی


مروری بر رسوب آسفالتین و روش های جلوگیری از تشکیل آن

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 21-35

10.22034/ijche.2021.254809.1065

زهرا معینی؛ سیاوش عاشوری


تخمین اندازۀ حفره‌ها و نفوذپذیری در محیط متخلخل با استفاده از پردازش تصویر

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 36-49

10.22034/ijche.2021.257620.1069

مهسا کیانی نیا؛ سید مجید عبدلی؛ سیروس شفیعی


بررسی انتقال گاز طبیعی در شرایط فوق بحرانی

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 50-63

10.22034/ijche.2021.257914.1070

مرتضی زیودار؛ مسلم ابروفراخ


مروری بر مطالعات اخیر پیرامون مدل سازی تزریق فوم در محیط متخلخل

دوره 20، شماره 116، مرداد و شهریور 1400، صفحه 64-83

10.22034/ijche.2021.260314.1074

سامیه شهماروند؛ فروغ عاملی