نویسنده = احد قائمی
الگوسازی و شبیه‌سازی فرایند حذف زیستی مس در یک ستون بستر ثابت

دوره 19، شماره 112، آذر و دی 1399، صفحه 22-37

احد قائمی؛ علیرضا همتی؛ پوریا امانی


سرمقاله:مروری بر گسترش نرم‌افزارهای مهندسی شیمی (بخش سوم)

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 5-5

احد قائمی


مدل‌سازی و شبیه‌سازی راکتور هیدروژن‌دارکردن استیلن واحد الفین پتروشیمی امیرکبیر

دوره 16، شماره 95، بهمن و اسفند 1396، صفحه 59-71

احد قائمی؛ سلمان موحدی راد؛ محمدرضا جمالی


مدل‌سازی تکدمای جذب گازهایCO2 ،H2S با بهره‌گیری از چارچوب‌های فلزی- آلی (MOFs)

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 28-40

سیده سحر سجادی هزاوه؛ احد قائمی


مدلسازی و شبیه‌سازی هیدرودینامیکی ستون استخراج کوهنی با بهره‌گیری از مدل موازنه جمعیت

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 48-59

امیرحسین طاهرشمسی؛ احد قائمی؛ نصور شیروانی؛ میثم تراب مستعدی


تأثیر استفاده از توزیع‌کننده ثانویه بر هیدرودینامیک واکنشگاههای بستر سیال

دوره 14، شماره 82، آذر و دی 1394، صفحه 75-85

احد قائمی؛ محمد حسن‌خانی؛ مسعود نصیری؛ مصطفی قاسمی


حذف آلاینده‌های کربناتی فرایند بایر با استفاده از روش‌های شیمیایی

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 57-69

مصطفی محمودیان؛ احد قائمی؛ شاهرخ شاه‌حسینی


پیش‌بینی شار انتقال جرم CO2 در محلول‌های آمین با استفاده از شبکه‌های عصبی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

ادریس اعتماد؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


مدل‌سازی حلالیت دی اکسیدکربن در سیستم Pz-CO2-H2O

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393

احد قائمی؛ حسین قنادزاده؛ زینب اصغرپور


مدلسازی مهاجرت پلی‌اتیلن ترفتالاتی در بسته‌بندی‌های غذایی

دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393

امین میرزائی؛ احد قائمی