نویسنده = جلال شایگان
مروری بر هضم بی‌هوازی پسماندهای جامد شهری برای بازیابی مواد و انرژی

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 58-78

مهسا مسجودی؛ جلال شایگان؛ آزاده بابایی


مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی

دوره 17، شماره 101، بهمن و اسفند 1397، صفحه 64-74

میترا گلگلی؛ جلال شایگان


مروری بر چگونگی تولید و تصفیه گاز زیستی

دوره 17، شماره 98، مرداد و شهریور 1397، صفحه 52-70

الهه بازدار؛ جلال شایگان


نکته‌ای ناگفته در بارة سرقت علمی

دوره 17، شماره 96، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 5-5

جلال شایگان


بررسی فناوری گازسازی پلاسمایی در تبدیل پسماند به انرژی

دوره 16، شماره 91، خرداد و تیر 1396، صفحه 69-77

مریم فاتحی فر؛ جلال شایگان


کاهش کمی و کیفی پروژه های تجربی و علمی کارشناسی ارشد و دکترا

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 5-5

جلال شایگان


انظباط استاد و دانشجو در کلاس

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 5-5

جلال شایگان


مروری بر طراحی، ساخت و عملکرد استخرهای تثبیت فاضلاب

دوره 14، شماره 78، فروردین و اردیبهشت 1394

محمد روئینا؛ جلال شایگان


کاربرد لایه زیستی در بسترهای متخلخل

دوره 13، شماره 72، فروردین و اردیبهشت 1393

حسین معیری؛ جلال شایگان؛ سیدمحمود رضایی


بررسی طراحی و ساخت کاتالیست با پایه کربنی جهت حذف ترکیبات آلی فرار

دوره 12، شماره 69، مهر و آبان 1392

محمد ذبیحی؛ جلال شایگان؛ فرهاد خراشه؛ مهدی فهیمی‌راد


لزوم رعایت اصول اخلاقی در نگارش مقالات و گزارش‌های علمی

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

مریم‌السادات میرعارفین؛ جلال شایگان؛ سیدسیاوش مدائنی؛ محمدرضا امیدخواه


مروری بر روش‌های کاهش تولید لجن مازاد در سیستم‌های لجن فعال

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

حسین حضرتی؛ جلال شایگان


مروری بر فرایند تولید زیست دیزل به روش آنزیمی

دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389

صفورا رمضانی؛ حمیدرضا کریمی‌نیا؛ محمدرضا فیاض؛ جلال شایگان


مروری بر فناوری پوسانش کرمی و کاربردهای کرم پوسانه

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

محمدحسین فاتحی؛ جلال شایگان