مروری بر تولید زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل از پسماند آلی

نویسندگان

چکیده

تولید سوخت‌های زیستی از پسماند آلی راهکاری مناسب برای جایگزینی سوخت‌های فسیلی، آلودگی ناشی از آن و حل مشکل دفع پسماند به شمار می‌آید. از این‌رو تحقیقات گسترده‌ای در زمینه تولید سوخت‌های متفاوت، عوامل مؤثر و بهینه‌سازی فرایند تولید صورت گرفته است. تولید زیست‌دیزل و زیست‌اتانول از پسماند آلی در مقیاس صنعتی نیز امکان پذیر است. از پسماند آلی می‌توان اسیدهای چرب فرّار تولید کرد و اسیدهای چرب فرّار را می‌توان برای تولید برق و یا تولید سوخت‌های دیگری چون زیست‌گاز، زیست‌هیدروژن و زیست‌دیزل استفاده کرد. در این مقاله سعی شده است روش تولید سوخت‌های زیست‌دیزل، زیست‌هیدروژن، اسیدهای چرب فرّار و تبدیل آن به زیست‌دیزل بررسی شود. با مطالعات صورت گرفته مشخص شده که روش استرفیکاسیون همراه با بهره‌گیری از کاتالیزور روش مناسبی برای تولید زیست‌دیزل از پسماند آلی است. همچنین، بر اساس مطالعات اخیر، بالاترین میزان تولید هیدروژن در روش‌های زیستی با استفاده از روش تخمیر در تاریکی به دست می‌آید که از نظر اقتصادی و بازده نیز مناسب‌تر است. در این مقاله، ابتدا روش‌های تولید زیست‌دیزل و عوامل مؤثر بر آن و سپس روش‌های تولید زیست‌هیدروژن و عوامل مؤثر بر آن بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiesel and Biohydrogen Production from Organic Waste