کاهش کمی و کیفی پروژه های تجربی و علمی کارشناسی ارشد و دکترا

سخن سردبیر

نویسنده


عنوان مقاله [English]

Quantitative and Qualitative Reduction of Experimental and Scientific Projects of Master and Doctorate