مروری بر چگونگی تولید و تصفیه گاز زیستی

نویسندگان

چکیده

میان منابع تجدیدپذیر، زیست‌توده تنها منبع تجدید‌پذیری است که می‌تواند به همه شکلهای انرژی تبدیل شود. هضم بی‌هوازی منابع زیست توده، حامل انرژی تجدیدپذیر گاز زیستی را فراهم می‌کند. گاز زیستی علاوه بر تجدیدپذیر بودن و سازگاری با محیط زیست دارای منافع اقتصادی- اجتماعی نیز می‌باشد. چرا که متان می‌تواند در حکم جایگزینی برای سوخت‌های فسیلی در تولید گرما و الکتریسیته و نیز سوخت خودرو استفاده شود. در این مقاله، روند تولید گاز زیستی از منبع تا مصرف‌کننده نهایی بررسی شده است. ابتدا به طور کلی زیست‌توده و روش‌های استحصال انرژی از زیست توده، منابع زیست‌توده برای تولید گاز زیستی، تاریخچه تولید گاز زیستی معرفی شده و سپس در سه بخش جداگانه مراحل تولید گاز زیستی، عوامل تأثیرگذار بر تولید گاز زیستی و اصول فناوری تولید گاز زیستی شامل انواع مدل هاضم‌بی‌هوازی با ذکر مزایا و معایب به تفصیل بیان شده است. سرانجام به بررسی چگونگی جمع‌آوری گاز زیستی خروجی از هاضم و روش‌های تصفیه گاز زیستی شامل تصفیه فیزیکی، شیمیایی و زیستی برای مصرف مستقیم در تأمین انرژی گرمایی و الکتریکی و نیز به عنوان یک گزینه مناسب برای استفاده در مولدهای احتراق داخلی، ریزتوربین‌ها و پیل‌های سوختی به منظور تولید برق، پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biogas: from Production to Purification