مروری بر نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس و مدل‌های رخنه‌پذیری در آن‌ها

نویسندگان

چکیده

ویژگی‌های خاص مواد نانوکامپوزیت، به عنوان یکی از پرکاربردترین گروه از مواد در حوزه فناوری نانو، ناشی از وجود ذراتی در مقیاس نانومتری در ساختار آن‌هاست. نوع نانو ذرات پرکننده نانوکامپوزیت و نیز بسپار زمینه آن، از عوامل تأثیرگذار بر خواص نانوکامپوزیت، به ویژه خاصیت رخنه‌پذیری1 (نفوذپذیری) آن است. دراین مقاله، ضمن معرفی اجمالی نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس، به مرور مدل‌های ریاضی ارائه شده در زمینه رخنه‌پذیری مواد از آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر ویژگی‌های ذرات خاک‌رس بر رخنه‌پذیری مواد از نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس با استفاده از مدل‌های ریاضی بررسی شده است. مدل‌های ریاضی حاکی از آنند که دست‌یابی به رخنه‌ناپذیری بیشتر در نانوکامپوزیت‌های بسپار- خاک‌رس، با به حداکثر رساندن نسبت منظر نانوذرات، جهت‌گیری نانوصفحات به صورت عمود بر مسیر انتشار مولکول‌های نفوذکننده، افزایش برهم‌کنش بین نانوذرات و زمینه بسپاری و همچنین افزایش کسر حجمی نانوذرات امکان‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Polymer-Clay Nanocomposites and Models Governing Their Permeability