دوره و شماره: دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393 
بررسیِ آزمایشگاهی خاکسترزدایی و گوگردزدایی از قیر طبیعی

یاسر واثقیان؛ نگین حیدری؛ مجتبی احمدی؛ مهدی پیری؛ مجید هاشمی؛ بیژن عباسی


بررسی نقش انواع کاتالیست‌ها در فرایندهای تولید سوخت بیودیزل

هادی رحیم‌زاده؛ میثم طباطبایی؛ مهدی ارجمند؛ لیلا وفاجو؛ مهرداد میرزاجان‌زاده