دوره و شماره: دوره 13، شماره 74، مرداد و شهریور 1393 

اصول مدل‌های ناحیه‌ای آتش‌سوزی در فضای بسته

لیلا تقی اکبری؛ سعید بختیاری؛ مسعود جمالی آشتیانی


تعیین مدول کشسانی نمونه‌های زیستی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی

نفیسه هاشمیان کاخکی؛ سمیراسادات میرجلیلی؛ صدیقه صادق حسنی؛ زهرا ثبات


تحلیلی بر کارایی راکتور تیغه‌ای بی‌هوازی1 (ABR) در تصفیه فاضلاب

داریوش زینال‌زاده؛ مجید کرمانی؛ فرشاد بهرامی اصل؛ لیلا کاظمی زاد


بررسی فرایند تشکیل هیدرات CO2 در سازندهای آبده نمکی

سمیرا مردانه؛ شهریار عصفوری؛ رضا آذین؛ امیرعباس ایزدپناه