دوره و شماره: دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390 
استفاده از نانو لوله کربنی تک جداره در ساخت زیست‌حسگر گلوکوز

افشین فرح‌بخش؛ حسنعلی زمانی؛ سوسن کامل رحیمی؛ اعظم نیازمند؛ ساویز عباسزادگان؛ سمیرا رزمی


شبیه‌سازی و بررسی فرایند تولید اولفین بر پایه اتان

رضا سید مهدیزاده؛ محمدرضا سحرخوان؛ محمدرضا دهقانی