دوره و شماره: دوره 10، شماره 55، خرداد و تیر 1390 
غشاهای زئولیتی MFI و روشهای اصلاح آنها

اکرم کاظم‌زاده؛ علی اکبر بابالو؛ ندا کلانتری؛ بهروز بیاتی؛ مهدی ملکی


مروری بر رفتار بتن‌های معمولی و متراکم در برابر آتش

سعید بختیاری؛ علی اله وردی؛ علی‌اکبر رمضانیانپور؛ طیبه پرهیزکار؛ مازیار رییس‌قاسمی