دوره و شماره: دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی خشک کردن ذرت در خشک‌کن دوار با نرم‌افزار طراحی آزمایش

صفحه 41-49

راحله متو؛ سارا نانواکناری؛ کامیار موقرنژاد


مقاله مروری

کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

صفحه 50-64

مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی؛ لیلا سمیعی