دوره و شماره: دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388 
طراحی و تحلیل عددی کانال گرمایش بوسیله هوا

سید محسن پیغمبرزاده؛ آرش مراحل؛ محمد محسن سرافراز


ارزیابی ذخیره‌سازی هیدروژن در نانوساختارهای کربنی

حسن هاشمی پور رفسنجانی؛ فهیمه نخعی‌پور؛ فاطمه پیرو موسوی


پیش‌بینی ضریب کلی انتقال جرم فاز پیوسته در ستون میکسر- ستلر هنسون

میثم تراب مستعدی؛ سید جابر صفدری؛ سید محمد علی موسویان؛ محمد قنادی مراغه