کلیدواژه‌ها = گرافن
تأثیر مورفولوژی گرافن بر غنی‌سازی هیدرات گاز طبیعی

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 17-26

احمد قضاتلو


کاربرد گرافن برای تولید انرژی پاک

دوره 18، شماره 102، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 50-64

مریم دارایی؛ صدیقه صادق حسنی؛ لیلا سمیعی


گرافن و کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 14-27

سید علی حسینی؛ سیروس نوری؛ شبنم بابایی


بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 70-81

مصطفی رضایی؛ شیوا سالم