بررسی روش های نوین بهبود عملکرد فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیم دی اکسید

نویسندگان

چکیده

گاف انرژی زیاد، آهنگ بالای باز‌ترکیب جفت الکترون- حفره و عدم پایداری دمایی فاز آناتاز، فعالیت فتوکاتالیستی تیتانیم دی اکسید (TiO2) را به منظور تجزیه مواد آلاینده کاهش داده است. در این مطالعه مروری، ضمن اشاره به خصوصیات و مشکلات فتوکاتالیست تیتانیم دی اکسید، برخی روش‌های نو به‌کار گرفته شده برای بهبود عملکرد فتوکاتالیستی TiO2 ارائه شده است. دوپ کردن کاتیون یا آنیون، استفاده

کلیدواژه‌ها