نویسنده = هانیه شکرکار
تعداد مقالات: 6
1. بررسی پارامترهای عملیاتی بر روی عملکرد سیستم الکترو‌بیوراکتور غشایی برای تصفیه فاضلاب سنتزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1400

10.22034/ijche.2021.277386.1099

لیلا کریمی خورده؛ حسین حضرتی؛ هانیه شکرکار


2. مروری بر استخراج کلروفیل وکاروتئونید از ریزجلبک‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1400

10.22034/ijche.2021.299781.1134

لیلا ندایی؛ هانیه شکرکار


4. بررسی استخراج پروتئین از ریزجلبک با استفاده از روش‌های مختلف پیش‌تیمار

دوره 19، شماره 113، بهمن و اسفند 1399، صفحه 18-27

مهدی زمانی؛ هانیه شکرکار؛ سیروس ابراهیمی


6. بررسی تأثیر عوامل مختلف عملیاتی بر لایه قطبش غلظتی در غشاءهای سرامیکی

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

هانیه شکرکار؛ نوراله کثیری؛ تورج محمدی