دوره و شماره: دوره 7، شماره 38، بهمن و اسفند 1387 
امکان سنجی استفاده از روش‌های اکسایش پیشرفته برای تصفیه آب و فاضلاب

آرش رحیمی ممقانی؛ اسماعیل فاتحی‌فر؛ امن‌اله عبادی؛ جعفر سلطان محمدزاده