کلیدواژه‌ها = فوتوکاتالیست
مروری بر استفاده از چارچوب‏های آلی- فلزی به‌عنوان فوتوکاتالیست برای احیای دی‌اکسیدکربن

دوره 21، شماره 124، آذر و دی 1401، صفحه 43-56

10.22034/ijche.2022.313360.1148

افسانه سادات لاریمی؛ علی اکبر اصغری نژاد؛ محسن اسماعیل پور


مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 98-111

طیبه احمدپور؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری


گرافن و کاربردهای فوتوکاتالیستی

دوره 15، شماره 87، مهر و آبان 1395، صفحه 14-27

سید علی حسینی؛ سیروس نوری؛ شبنم بابایی