مروری بر فرایند تولید هیدروژن به روش شکافت (تجزیة) فوتوکاتالیزوری آب

نویسندگان

چکیده

امروزه به دلایل راهبردی و حفاظت محیطی، یافتن جایگزین برای سوخت‌های فسیلی از اهمیت فراوانی برخوردار است. هیدروژن یکی از منابع انرژی جایگزین مناسب و بالقوه برای سوخت‌های فسیلی به‌شمار می‌رود و فناوری‌های مختلفی برای تولید این منبع سوخت ایجاد شده‌اند. فناوری‌های متداول برای تولید هیدروژن، مقدار زیادی گاز گلخانه‌ای کربن دی‌اکسید تولید می‌کنند که مشکلاتی زیست‌محیطی پدید می‌آورند. با توجه به اهمیت موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌گیری از فوتوکاتالیست‌ها و نور خورشید روشی مطلوب برای شکافت آب و تولید هیدروژن به‌شمار می‌آید که در این روش آب به عنوان ماده‌ اولیه و نور خورشید به عنوان منبع انرژی به کار می‌روند. در این مقاله مروری، فرایند شکافت آب برای تولید هیدروژن با استفاد از فرایند فوتوکاتالیزی مطالعه می‌شود و انواع فوتوکاتالیست‌های به‌کار رفته و نیز روش‌های لازم برای بهبود این فرایند بررسی شده و پژوهش‌های صورت گرفتة اخیر برای انجام این فرایند مورد بحث قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها