کلیدواژه‌ها = دینامیک سیالات محاسباتی
شبیه‌سازی پدیده رسوب‌گرفتگی در راکتور پلی‌اتیلن سبک پتروشیمی کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1401

10.22034/ijche.2022.317156.1157

سجاد کریمی؛ رضا بیگزاده


بررسی تأثیر سطح مقطع بر عملکرد مبدل‌های حرارتی با لوله‌های مارپیچ مخروطی توسط دینامیک سیالات محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

10.22034/ijche.2022.345868.1211

صابر سلطانیان؛ رضا بیگزاده


مروری بر مدل‌سازی جداکننده‌های چندفازی گرانشی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 54-65

زهره خلیفات؛ مرتضی زیودار؛ رهبر رحیمی


تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی در مبدل‌های حرارتی با لوله‌های تابدار (پیچشی)

دوره 17، شماره 100، آذر و دی 1397، صفحه 23-31

محمدرضا جعفری نصر؛ مهتاب شفیقی


شبیه‌سازی CFDعملکرد واکنشگاه (راکتور) تولید انیدرید فتالیک پتروشیمی فارابی

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 46-53

مجید قمری؛ سید حسن هاشم آبادی


شبیه‌سازی جریان سنج روزنه‌ای هم مرکز به منظور محاسبه ضریب تخلیه در جریان متلاطم با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دوره 10، شماره 54، فروردین و اردیبهشت 1390

ناصر ثقة الاسلامی؛ عبدالرضا سیف‌زاده عمرانی؛ پویان ثقة الاسلامی


بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها

دوره 9، شماره 51، مهر و آبان 1389

مصطفی کشاورز مروجی؛ محمد مروتی پسند؛ عماد قادری؛ منوچهر وثوقی


بررسی تجمع مایع و توزیع فشار در آکنه‌های ساختار یافته توسط دینامیک سیالات محاسباتی

دوره 8، شماره 45، بهمن و اسفند 1388

مرتضی زیودار؛ مسعود حق شناس فرد؛ بهاره تنهائی؛ علی آیتی


بررسی جریان سیالات درون تبادلگر خط انتقال کوره های شکست حرارتی

دوره 8، شماره 42، مهر و آبان 1388

علیرضا میراولیائی؛ فرهاد شهرکی؛ رامین کریم زاده