بررسی انواع زیست‌رآکتورهای هوای بالا رونده و پارامترهای هیدرودینامیکی مؤثر بر آنها


عنوان مقاله [English]

Review of Various Kinds of Airlift Bioreactors and its Effective Hydrodynamic Parameters