کلیدواژه‌ها = نفت خام
مروری بر پاکسازی زیستی آب‌های آلوده به نفت خام به کمک ریزاندامگانهای بومی

دوره 15، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 49-61

حسین هاشم لو؛ میترا احمدی؛ محتبی سمنانی رهبر


ارائه مدل ترمودینامیکی به‌منظور پیش‌بینی دمای نقطه ابری شدن واکس

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 27-37

عباس شهرآبادی؛ محسن قربانی نداف؛ سعید عباسی


مطالعه آزمایشگاهی اثر مواد کاهندة نقطة ریزش نفت خام

دوره 14، شماره 80، مرداد و شهریور 1394، صفحه 22-28

ترانه جعفری بهبهانی؛ علی‌اکبر میران‌بیگی؛ بهرام قنبری


بررسی تجربی عملکرد روغن‌های گیاهی بر کنترل ته‌نشینی رسوب آسفالتین دو نمونه نفت خام ایران

دوره 11، شماره 61، خرداد و تیر 1391

نرگس محمدشاهی؛ علیرضا سلیمانی نظر؛ مریم احمدی گلستان


فلززدایی از نفت خام با تأکید بر راهبردهای زیست فناوری

دوره 11، شماره 61، خرداد و تیر 1391

راضیه برین؛ حسین صالحی‌زاده