کلیدواژه‌ها = بیودیزل
مروری بر فرایندهای مؤثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریزجلبک‌ها

دوره 21، شماره 122، مرداد و شهریور 1401، صفحه 63-76

10.22034/ijche.2021.296307.1129

ندا اخلاقی؛ قاسم نجف پور درزی


بهینه سازی فرآیندتولید سوخت بیودیزل از روغن بازیافت سرخ کردنی در حضور کاتالیست پلی اکسومتالات به روش الکترولیز بر مبنای سطح پاسخ

دوره 20، شماره 114، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 37-48

10.22034/ijche.2021.247928.1046

مریم حلمی؛ علیرضا همتی؛ پرویز آبرومند آذر؛ کامبیز تحویلداری؛ علی اکبر سیف کردی


بهینه‌سازی تولید بیودیزل از پیه گوسفند با استفاده از کاتالیست‌های قلیایی

دوره 14، شماره 83، بهمن و اسفند 1394، صفحه 60-69

رئوف فروتن؛ حسین اسماعیلی؛ ملیحه کوثری فرد؛ ثریا قدرتی


بررسی نقش انواع کاتالیست‌ها در فرایندهای تولید سوخت بیودیزل

دوره 13، شماره 76، آذر و دی 1393

هادی رحیم‌زاده؛ میثم طباطبایی؛ مهدی ارجمند؛ لیلا وفاجو؛ مهرداد میرزاجان‌زاده


مروری برکاتالیست‌های مورد استفاده در تولید بیودیزل

دوره 13، شماره 75، مهر و آبان 1393

فرزانه محمدی؛ فرح هالک