مروری بر فرآیندهای موثر در تولید بیودیزل با استفاده از ریز جلبک‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، مازندران

2 عضو هیات علمی- گروه بیوتکنولوژی-دانشکده مهندسی شیمی-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- مازندران

10.22034/ijche.2021.296307.1129

چکیده

افزایش تقاضا برای انرژی، روند رو به اتمام منابع فسیلی و نیز مشکلات محیط زیستی ناشی از آلودگی هوا، ضرورت استفاده از منابع انرژی سازگار با محیط زیست را پر رنگ می‌کند. مصرف بیش از حد سوخت‌های فسیلی همچون گازوئیل توسط موتوهای دیزل، موجب تولید گازهای گلخانه‌ای و اتمام این منابع می‌شود. لذا، یافتن منابع جایگزین به عنوان سوخت ضروری است. استفاده از نسل سوم سوخت‌های زیستی یا همان ریز جلبک‌ها نه تنها موجب تولید سوخت از یک منبع انرژی پایدار، تجدید پذیر، و زیست سازگار می‌شود بلکه می‌تواند همراه با تصفیه پساب‌ها و تثبیت گاز دی اکسید کربن باشد. لذا در این تحقیق، عوامل موثر در کشت جلبک، روش‌های برداشت جلبک، روش‌های استخراج روغن از جلبک، و فرآیندهای موثر در تولید بیودیزل با استفاده از روغن استخراج شده از جلبک مورد بررسی قرار می‌گیرند. همچنین، در انتها خصوصیات بیودیزل تولید شده جهت استفاده به عنوان سوخت آورده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review on effective processes in biodiesel production using microalgae

نویسندگان [English]

  • Neda Akhlaghi 1
  • Ghasem Najafpour 2
1 Biotechnology Research Laboratory, Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technolgy, Shariati Avenue, Babol 47148-71167, Iran
2 Biotechnology Research Laboratory, Faculty of Chemical Engineering, Babol Noshirvani University of Technolgy, Shariati Avenue, Babol 47148-71167, Iran
چکیده [English]

The increase demands for energy and consequent depletion of fossil fuels resulted in various environmental issues such as air pollution. So, finding clean and renewable energy sources is critical. Diesel as a fossil fuel is excessively used in diesel engines which led to the emission of greenhouse gas and depletion of these resources, as well. Therefore, looking for an appropriate energy source for diesel engines is necessary. In this context, use of the third generation of biofuels, or microalgae, not only makes it possible to produce fuel from a sustainable, renewable, and biocompatible energy source, but also can be combined with wastewater treatment and carbon dioxide fixation. Considering the importance of biodiesel production, in this work, the main effective parameters on biodiesel production from algae sources, including algae growth, methods for algae harvesting, methods for extraction of oil from algae, and various processes involved in biodiesel production using the oil extracted from algae were reviewed. In addition, in the end, the characteristic futures of the biodiesel from algal sources for application as fuel are comprehensively discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microalgae
  • Biodiesel
  • Oil Extraction
  • Greenhouse Gases
  • Renewable Energy