کلیدواژه‌ها = غشای بسپاری
تعداد مقالات: 4
1. معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 6-14

سامال بابان زاده؛ شهرام مهدی پور عطایی


2. مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها

دوره 16، شماره 93، مهر و آبان 1396، صفحه 89-102

احمد میرزائی؛ امیرحسین نوارچیان؛ شهرام تنگستانی نژاد


3. نقد و بررسی پدیده قطبش‌غلظت و آثار آن در مدل‌سازی عملکرد غشاهای بسپاری جداسازی گاز

دوره 15، شماره 88، آذر و دی 1395، صفحه 16-26

سید سعید حسینی؛ جواد امینیان دهکردی؛ سارا نجاری


4. بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر توزیع محتوای آب در غشا بسپاری پیل سوختی

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

بهاره السادات توکلی؛ رامین روشندل