مروری بر تازه‌ترین پژوهش‌ها در کاربرد غشاهای بافت آمیخته بسپار/ چارچوب فلز- آلی برای جداسازی گازها

نویسندگان

چکیده

جداسازی گازها با بهره‌گیری از غشاهای بسپاری در زمینه‌های مختلف، به ویژه پالایش گاز، صنایع پتروشیمی و حفاظت از محیط زیست کاربردهای فراوانی دارد. با روند رو به رشد این فناوری، به منظور بهبود عملکرد غشاهای بسپاری، ردة جدیدی از غشاها، به نام غشاهای بافت آمیخته، برای به‌کارگیری خواص دلخواه هر دو رده از مواد بسپاری و معدنی ساخته شده است، که در این میان، بهره‌گیری از پرکن‌های چارچوب فلز- آلی در زمینه بسپاری، عملکرد مطلوبی بروز داده‌اند. در این مقاله، ابتدا به بررسی ساختار چارچوب‌های فلز- آلی، نقش آنها در ساختار غشای بسپاری و سازوکار انتقال گاز در آنها پرداخته شده و سپس پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه غشاهای بافت آمیخته بسپار- چارچوب‌های فلز- آلی و عوامل تأثیرگذار بر عملکرد آن‌ها، مرور شده است.

کلیدواژه‌ها