معرفی انواع غشاهای بسپاری تبادل یونی قابل استفاده در صنعت کلر- آلکالی

نویسندگان

چکیده

صنعت کلر- آلکالی یکی از بزرگترین فناوری‌های الکتروشیمیایی در جهان به‌شمار می‌آید که تولیدات عمدة آن عبارتند از کلر، سود، سدیم کربنات، پتاس و کلریدریک اسید. کلر و سود دو محصول مهم این گروه هستند و در شمار ده محصول شیمیایی جهان قرار دارند که در تولید انواعی از حدواسط‌ها به کار می‌روند. فرایند جیوه‌ای، دیافراگمی و غشایی فرایندهای رایج تولید کلر- آلکالی محسوب می‌شوند. از میان فرایندهای یاد شده فرایند کلر- آلکالی به روش غشایی، صرفه‌جویانه‌ترین و سازگارترین فرایند با محیط زیست برای تولید گاز کلر و سود سوزآور است. توسعه صنعت کلر- آلکالی بر پایه غشاهای تبادل یونی در سلول‌های الکترولیتی از اوایل دهه 1970، به دلیل نگرانی‌های زیست محیطی ناشی از جیوه و آزبست آغاز شد و از معضلات و دغدغه‌های مهم پیش روی صنایع، بخصوص صنعت پتروشیمی، حذف فرایند جیوه‌ای و دیافراگمی و بهره‌گیری از فناوری غشایی است. در فرایند غشایی، ال

کلیدواژه‌ها