کلیدواژه‌ها = متانول
مروری بر فرایند تبدیل فوتوکاتالیستی کربن دی اکسید به متانول

دوره 15، شماره 86، مرداد و شهریور 1395، صفحه 42-52

اعظم امینی؛ حبیب مهری زاده؛ علیقلی نیایی؛ داریوش سالاری؛ طاهر رحیمی اقدم


شبیه‌سازی فرایند تولید متانول و تعیین شرایط بهینه فرایندی

دوره 9، شماره 53، بهمن و اسفند 1389

ماشاالله رضاکاظمی؛ محمدرضا دهقانی؛ میثم حاجی‌لری