نویسنده = نادیا اسفندیاری
مروری بر کاربرد و روش‌های تهیۀ هیدروکسید منیزیم و عوامل مؤثر بر آن

دوره 22، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 39-54

10.22034/ijche.2022.322850.1168

نادیا اسفندیاری؛ طاهره سلیمانی؛ میثم جاویدفر


مروری بر دستگاه‌های بازیافت انرژی در شیرین‌سازی آب دریا به‌روش اسمز معکوس

دوره 21، شماره 123، مهر و آبان 1401، صفحه 74-84

10.22034/ijche.2021.303773.1141

کبری صالحی؛ نادیا اسفندیاری؛ خدیجه شکوهی؛ امیر حسین حقیقی


مطالعۀ آزمایشگاهی استخراج عطرمایۀ‌ روغنی از گیاه کک‌گریز با استفاده از دی‌اکسید کربن فوق بحرانی

دوره 19، شماره 110، مرداد و شهریور 1399، صفحه 33-41

مهدی کسرایی؛ نادیا اسفندیاری؛ بیژن هنرور