مطالعه آزمایشگاهی استخراج مواد موثره از گیاه بوقناق با استفاده از سیال فوق بحرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت ایران

2 گروه مهندسی شیمی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

10.22034/ijche.2021.295285.1127

چکیده

بیش از سه دهه است که سیالات فوق‌بحرانی به عنوان یک محیط مناسب برای استخراج معرفی شده است. دی-اکسید‌کربن فوق‌بحرانی به دلیل ارزان، سمی نبودن، اشتعال ناپذیری، سازگاری با محیط زیست و انجام عملیات استخراج در دماهای پایین از متداول‌ترین سیالات فوق‌بحرانی مورد استفاده می‌باشد. دمای پایین بحرانی دی-اکسید‌کربن، باعث استفاده گسترده از آن به عنوان حلال مناسب جهت مواد حساس به دما مثل مواد غذایی و دارویی شده است. در این پژوهش با استفاده از دی‌اکسید‌کربن فوق‌بحرانی استخراج ترکیبات موثره گیاه بوقناق مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا آزمایش‌هایی در فشار عملیاتی (110، 130 و 150 بار)، دمای (35، 40 و 45 درجه سانتی گراد)، زمان‌ (30، 50 و 70 دقیقه) و اندازه ذرات (075/0، 1/0 و 2/0 میلی متر) با استفاده از طراحی آزمایش به روش تاگوچی در نرم افزار مینی تب طراحی و انجام شد. بیشترین راندمان در شرایط عملیاتی دما 40 درجه سانتیگراد، فشار 150 بار، اندازه ذره 075/0 میلی متر و زمان 50 دقیقه به دست آمد. همچنین با استفاده از داده‌های تست GC-MS بیشترین ماده سنتز شده Di Iso Octyl Ester می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental study extraction active ingredients of Eryngium Billardieri using supercritical carbon dioxide

نویسندگان [English]

  • M. BORNAS 1
  • N. Esfandiari 2
1 Marvdasht Branch, Islamic Azad University
2 Marvdasht Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Recently, supercritical fluids have been introduced as a suitable environment for extraction. Supercritical carbon dioxide is one of the most commonly used supercritical fluids due to its cheapness, toxicity, inseparability, environmental compatibility, and extraction operations at low temperatures. Low critical temperatures of carbon dioxide have led to its widespread use as a suitable solvent for temperature-sensitive substances such as food and pharmaceuticals. In this study, using supercritical carbon dioxide, extraction of active compounds of Eryngium Billardieri was investigated. In this regard, experiments were conducted on operating the pressure (110, 130 and 150 times), temperature (35, 40 and 45 °C), time (30, 50 and 70 minutes), and the particle size (0.075, 0.1, and 0.2 mm) using Taguchi design in Minitab software. The highest efficiency was obtained under operating conditions of 40 °C, the pressure of 150 bar, the particle size of 0.075 mm, and the time of 50 minutes. Also, using GC-MS test data, the most synthesized material is Di Iso Octyl Ester.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supercritical fluid extraction
  • Carbon dioxide
  • Eryngium billardieri
  • active ingredient