طراحی خشک‌کن پاششی برای تولید پودر گوجه‌فرنگی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق به اصول و قواعد طراحی خشک‌کن‌های پاششی و تأثیر پارامترهای فرایندی بر عملکرد خشک‌کن پرداخته‌ایم. برای به‌دست آوردن داده‌های اولیه طراحی، از نتایج تحقیقات قبلی و آزمایش‌هایی بهره گرفته شد که با خشک‌کن پاششی آزمایشگاهی بر گوجه‌فرنگی صورت گرفته است. در پی مطالعات گسترده یک نمونه آزمایشی خشک‌کن پاششی مجهز به محفظه انتهای مخروطی شکل و به ظرفیت تولید پودر kg/h 50، ظرفیت تبخیر kgH2O/h 293 و آهنگ تغذیه kg/h 343 طراحی شد. از اتمایزرهای دوار با جریان همسو برای پاشش خوراک و سیکلون برای جداسازی پودر از هوای خروجی بهره گرفته شد. گرمکن نامستقیم برای گرم کردن جریان هوا و هواکش سانتریفوژ عقب گرد برای تأمین آهنگ جریان هوا پیشنهاد شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spray Dryer Design for Tomato Powder Production