استخراج و خالص‌سازی ترکیبات موثره زعفران

نویسندگان

چکیده

زعفران به واسطه وجود ترکیبات موثره، یعنی کروسین، پیکروکروسین و سافرانال دارای خواص تغذیه‌ای بی‌شمار و ویژگی‌های حسی بی نظیری است. از این‌رو، استخراج و خالص‌سازی این ترکیبات برای کاربرد در صنایع غذایی و داروسازی از اهمیت بسزایی برخوردار است. روش‌های خیساندن، تقطیر بخار، فراصوت، سیال فوق بحرانی، استخراج فاز جامد و تبلور برای استخراج ترکیبات زعفران بررسی شده‌اند. وقت‌گیر بودن، پایین بودن بازده استخراج، مصرف حجم بالای حلال و غیراختصاصی بودن، از معایب روش‌های استخراج سنتی به‌شمار می‌آیند. برای خالص‌سازی ترکیبات زعفران، معمولاً از ترکیب دو روش استخراج استفاده می‌شود. استخراج عصاره زعفران به روش خیساندن و پس از آن تزریق عصاره به یک ستون حاوی فاز جامد راهی برای خالص‌سازی ترکیبات موثره آن به‌شمار می‌آید. در این مطالعه، به بررسی روش‌های مختلف استخراج و خالص‌سازی زعفران پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Extraction and Purification of Saffron Bioactive Components