نانو الماس و نانو چندسازه‌های بسپاری آن

نویسندگان

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از نانو الماس برای بهبود خواص مکانیکی، گرمایی و سایشی بسپارهای مختلف، مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در این مقالة مروری تشکیل الماس و نانوالماس در طبیعت، تولید مصنوعی نانو الماس و سنتز و تهیه نانو چندسازه‌های بسپاری آن با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده مختصراً بررسی شده‌اند. تحقیقات نشان داده‌اند که در بیشتر این نانو چندسازه‌ها، خواص مکانیکی، گرمایی و سایشی با افزوده شدن نانو الماس بهبود پیدا کرده است. مثلاً، با افزودن 5% نانو الماس، استحکام کششی پلی وینیل الکل از 95 مگاپاسکال به 124 مگاپاسکال و مدول کششی آن از 7/3 گیگاپاسکال به 6/10 گیگاپاسکال افزایش یافته است. در نانو چندسازه‌های اپوکسی نیز افزودن نانو الماس، استحکام کششی را به میزان 20% افزایش داده است. افزودن 5% نانو الماس دمای تخریب گرمایی آلیاژ پلی پروپیلن و الاستومر اتیلن پروپیلن دی ان مونومر را نیز به مقدار 46 درجه سلسیوس افزایش داده است. افزایش تنها 1% نانو الماس به الاستومر پلی یورتان و 3% به لاستیک موجب بهبود خواص مکانیکی، گرمایی و سایشی فیلم‌های آنها شده است.

کلیدواژه‌ها