کلیدواژه‌ها = انتقال جرم
مطالعه مروری بر روند مهاجرت مواد از بسته‌بندی به داخل ماده غذایی

دوره 14، شماره 81، مهر و آبان 1394، صفحه 70-76

مریم تاکی؛ عاطفه عابدی؛ مهدی فرهودی


بررسی انتقال جرم و مدل‌سازی‌های انحلال‌پذیری در استخراج با آب زیر بحرانی

دوره 12، شماره 70، آذر و دی 1392

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل؛ ندا بدرخانی


بررسی مدل‌های سینتیکی استخراج با CO2 فوق بحرانی از روغن‌های گیاهی

دوره 11، شماره 65، بهمن و اسفند 1391

مریم خواجه نوری؛ علی حقیقی اصل


مدل‌سازی ریاضی انتقال جرم در فرایند آب‌زدایی اسمزی لوبیا سبز

دوره 10، شماره 56، مرداد و شهریور 1390

بهروز عباسی سورکی؛ علی غفاری؛ یاسر بیات


مروری بر آنالیز CFD افت فشار و انتقال جرم در برجهای سینی‌دار مخروطی چرخان

دوره 9، شماره 46، فروردین و اردیبهشت 1389

مرتضی زیودار؛ شیروان شیردل؛ ایمان خنشا؛ لیلا پور جعفر