نویسنده = کاوه کلانتری
سنتز نانوکامپوزیت ZnO-ZnS و کاربرد آن در تخریب فتوکاتالیستی رنگزای قرمز مستقیم 80

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1401

10.22034/ijche.2022.361210.1236

کاوه کلانتری؛ الهام عسگری


اصلاح سطح نانوذرات TiO2 به کمک آهن و بررسی خواص ساختاری، نوری و فتوکاتالیستی آنها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1402

10.22034/ijche.2023.384283.1286

کاوه کلانتری