نویسنده = سعید زینالی هریس
تعداد مقالات: 9
2. مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 31-44

سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه


3. بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

حسین عشقی؛ مهدی شنبدی؛ احمد امیری؛ سعید زینالی هریس


4. تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر بدون پروتئین، در فرایند ناپیوسته،توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

سکینه فخرآور؛ سعید زینالی هریس؛ محمد ایزدی؛ قاسم نجف پور


6. بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد پرتوزا

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

سعید زینالی هریس؛ کمال محمدی فرد


7. مروری بر تأثیر خواص جریان‌شناختی بسپارها در ساخت غشا‌ءهای الیاف تو‌خالی

دوره 11، شماره 61، خرداد و تیر 1391

وحیده‌ غفاریان؛ سعید زینالی هریس


8. بررسی تأثیر سوخت فلزی نانو آلومینیم بر عملکرد پیشرانه‌های موشکی

دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390

سعید زینالی هریس؛ احمد اخوت؛ میرمجتبی بکتاش