نویسنده = سعید زینالی هریس
بررسی امکان قطع موقت جریان گاز با استفاده از تشکیل هیدرات یا تشکیل یخ محل برای انجام تعمیرات

دوره 20، شماره 118، آذر و دی 1400، صفحه 22-34

10.22034/ijche.2021.269156.1088

توحید قزلقشلاقی؛ سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه؛ یاشار اسلامیان


مروری بر تأثیر نانوصفحات رس بر خواص روانه‌شناختی پایا و پویاشناسی نانوچندسازه‌های بسپاری

دوره 19، شماره 108، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 70-88

سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه


مدل‌های تشکیل رسوب‌ نمکی در مبدل‌های حرارتی و روش‌های رسوب‌زدایی آن

دوره 18، شماره 104، مرداد و شهریور 1398، صفحه 31-44

سعید زینالی هریس؛ ماریا نوروزی گزکوه


بررسی روش‌های سنتز الیاف نانولوله‌های کربنی

دوره 14، شماره 79، خرداد و تیر 1394

حسین عشقی؛ مهدی شنبدی؛ احمد امیری؛ سعید زینالی هریس


تولید اسیدلاکتیک از آب پنیر بدون پروتئین، در فرایند ناپیوسته،توسط لاکتوباسیلوس بولگاریکوس

دوره 12، شماره 67، خرداد و تیر 1392

سکینه فخرآور؛ سعید زینالی هریس؛ محمد ایزدی؛ قاسم نجف پور


بررسی مشکلات ویژه در گرماسنجی مواد پرتوزا

دوره 11، شماره 62، مرداد و شهریور 1391

سعید زینالی هریس؛ کمال محمدی فرد


بررسی تأثیر سوخت فلزی نانو آلومینیم بر عملکرد پیشرانه‌های موشکی

دوره 10، شماره 57، مهر و آبان 1390

سعید زینالی هریس؛ احمد اخوت؛ میرمجتبی بکتاش