سرمقاله: معرفی اجمالی گروه مهندسی شیمی دانشگاه ارومیه

مطالب عمومی

نویسنده

دانشگاه ارومیه


عنوان مقاله [English]

A Brief Introduction of Chemical Engineering Group of Urmia University

نویسنده [English]

  • A. Aghaeinejad-Meybodi
Urmia University