سرمقاله: توسعۀ عضویت، نیاز حیاتی انجمن‌های علمی

سخن سردبیر

نویسنده

انجمن مهندسی شیمی ایران و دانشگاه صنعتی شریف


عنوان مقاله [English]

Membership Developement for Associations: A Vital Need

نویسنده [English]

  • V. Taghikhani
IAChE & Sharif University of Technology