پلیمرهای پرکاربرد در هیدروژل‌های ترمیم کننده زخم‌های پوستی-بخش اول

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

هیأت علمی دانشگاه زنجتن

10.22034/ijche.2021.295189.1126

چکیده

پوست یکی از بزرگترین اندام‎‌های بدن انسان است که از آسیب‌های فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محیط بیرونی محافظت می‌کند. این اندام پیچیده، قابلیت نوسازی داشته و امکان خود ترمیمی دارد. ولی زخم‌های شدید پوستی، خودبخود در مدت زمان کوتاه بهبود نیافته و نیاز به استفاده از داربست‌های مهندسی شده‌ دارد. در سال‌های اخیر، مهندسی بافت برای تولید این ساختارهای ترمیم کننده پوست، پیشرفت‌های فوق العاده‌ای داشته است. از بین این ساختارها، هیدروژل‌ها یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین داربست‌های بهبود دهنده و ترمیم کننده پوست به شمار می‌روند. بر اساس موادی که در ساختمان هیدروژل‌ها بکار می‌روند، هیدروژل‌ها به دو دسته طبیعی و سنتزی تقسیم می‌شوند. برای عمکرد بهتر و سرعت بخشیدن به کارکرد هیدروژل‌ها در روند بهبودی زخم، ترکیبی از پلیمرهای طبیعی و سنتزی استفاده می‌شود. هدف از ارائه این مقاله مروری، تمرکز بر ارائه اطلاعاتی در مورد انواع پلیمرهای کاربردی در ساخت هیدروژل‌های کاربردی بهبود دهنده زخم است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The most frequently used polymers in skin wound healing hydrogels - Part one

چکیده [English]

The skin is one of the largest organs of the human body that protects against physical, chemical and microbial damage of the external environment. This complex organ has the ability to regenerate and has the possibility of self-healing. However, severe skin wounds do not heal on their own in a short period of time and require the use of engineered scaffolds. In recent years, tissue engineering has made tremendous advances in the production of these skin repair structures. Among these structures, hydrogels are one of the most important and practical scaffolds for improving and repairing the skin. Based on the materials used in the construction of hydrogels, hydrogels are divided into two categories: natural and synthetic. A combination of natural and synthetic polymers is used to improve performance and accelerate the function of hydrogels in the wound healing process. The purpose of this review article is to focus on providing information on the types of polymers used to make functional wound healing hydrogels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydrogel
  • wound healing
  • Synthetic polymers
  • Natural Polymers